Modificări ale Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu paturi

0
401

Monitorul Oficial a publicat, luni, Ordinul pentru modificarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 147/2020.

”Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică tuturor unităţilor sanitare (US) care au în structură paturi de spitalizare continuă şi/sau de spitalizare de zi”, se arată în Ordinul citat.

Potrivit sursei citate, etapa de evaluare se derulează după cum urmează:

a) este iniţiată la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, denumită în continuare ANMCS, de constituire a comisiilor de evaluare, denumite în continuare CE;

b) cuprinde 3 subetape distincte, respectiv previzita, vizita propriu-zisă şi postvizita;

c) este realizată de către comisiile de evaluare formate din evaluatori externi de servicii de sănătate, în colaborare cu US, aceştia fiind asistaţi în îndeplinirea activităţilor de către:

  • (i) coordonatorul comisiei de evaluare, în vederea respectării prevederilor prezentelor instrucţiuni şi a clauzelor din contractul încheiat de către ANMCS cu US şi cu evaluatorii;
  • (ii) comisia de recepţie, denumită în continuare CR, în vederea respectării tuturor paşilor necesari pentru ca dosarul de evaluare să fie corect şi complet;
  • (iii) comisia de analiză a obiecţiunilor, denumită în continuare CAO, în vederea soluţionării lipsei de consens între CE şi US;

d) se desfăşoară în baza:

  • (i) documentelor considerate de US ca fiind necesare pentru implementarea managementului calităţii şi pentru a dovedi conformitatea cu cerinţele standardelor, încărcate în aplicaţia informatică CaPeSaRo, denumită în continuare CaPeSaRo, secţiunea „Documentele calităţii”, până la data prevăzută la lit. a). În acest sens, aplicaţia blochează posibilitatea încărcării de documente de către US ulterior datei prevăzute la lit. a), considerându-se că în timpul rămas până la vizita de evaluare nu mai este posibilă implementarea de noi reglementări;
  • (ii) datelor şi informaţiilor completate în Fişa de autoevaluare 2, denumită în continuare FAE 2, în CaPeSaRo, aceasta reprezentând documentul prin care US dovedeşte că şi-a monitorizat şi evaluat implementarea cerinţelor din standardele de acreditare;
  • (iii) datelor şi informaţiilor transmise ANMCS în cadrul procesului de monitorizare, inclusiv a celor referitoare la remedierea neconformităţilor constatate în ciclul anterior de acreditare, unde este cazul;
  • (iv) metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de colectare a datelor definite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;

e) este finalizată prin recepţia de către CR a serviciilor prestate de evaluatori, a tuturor materialelor care constituie dosarul de evaluare.

”Pentru US cărora le-au fost constituite comisii de evaluare, ANMCS poate reprograma vizita de evaluare în cursul ciclului al II-lea de acreditare, în funcţie de resursele disponibile, doar în situaţii de epidemii, pandemii, cataclism, dezastre naturale sau catastrofe”, prevede actul normativ.

Pe durata etapei de evaluare, membrii CE şi US au obligaţia de a respecta atribuţiile şi termenele stabilite pentru desfăşurarea procesului în condiţii optime.

Potrivit actului normativ, termenele precizate în prezentele instrucţiuni reprezintă durata maximă stabilită pentru îndeplinirea responsabilităţilor/atribuţiilor ce revin evaluatorilor desemnaţi în comisiile de evaluare a US şi a celor ce revin US.

Potrivit Ordinului citat, previzita este prima subetapă a evaluării, în cadrul căreia comisia de evaluare desfăşoară următoarele activităţi:

  • a) îşi însuşeşte reglementările privind desfăşurarea etapei de evaluare;
  • b) analizează documentele încărcate de US în CaPeSaRo;
  • c) alte activităţi prevăzute în prezentele instrucţiuni.

”Intervalul de timp aferent previzitei este cuprins între data emiterii ordinului preşedintelui ANMCS de constituire a CE şi ziua anterioară datei de începere a vizitei CE la US”, se arartă în Ordinul citat.

Vizita propriu-zisă de evaluare este ”subetapa care se desfăşoară în cadrul US, unde CE, prin aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de colectare a datelor, aprobate prin ordin al preşedintelui ANMCS, analizează modul în care se derulează procesele din US, în corelaţie cu activităţile descrise în documentele asumate şi atribuite de către aceasta în perioada de previzită, în CaPeSaRo”, se precizează în actul normativ.

”Perioada vizitei de evaluare este stabilită prin ordin al preşedintelui ANMCS. Aceasta se poate modifica în cazuri temeinic justificate, modificarea fiind comunicată US de către coordonatorul CE”, potrivit Ordinului ciatat.

Conform documentului citat, postvizita este subetapa evaluării în cadrul căreia sunt centralizate toate datele şi informaţiile colectate de către CE în vederea elaborării raportului de evaluare.

”Perioada postvizită reprezintă perioada ulterioară vizitei de evaluare, unde ziua 1 se consideră prima zi lucrătoare după încheierea vizitei de evaluare şi ultima zi este considerată cea în care se predă dosarul de evaluare”, se arată în actul normativ.

Ordinul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 666 din 04 iulie 2022, poate fi consultat AICI 

Articolul precedentProf. dr. Alexandru Ioan Constantinescu, fondatorul Clinicii de Neurochirugie din cadrul  SUUB, a decedat
Articolul următorSuceava: Dializa peritoneală, accesibilă acum şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă