Ministerul Sanatatii a publicat listele cu locurile si posturile scoase la concursul de Rezidentiat ce se va desfasura pe 25 noiembrie 2012, in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie.

Pentru al doilea an consecutiv, examenul de intrare in Rezidentiat se va desfasura descentralizat, in centrele universitare din Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Iasi, Targu-Mures.

in 2012, Ministerul Sanatatii a pus la dispozitia candidatilor un numar de 2.553 de locuri, dintre care 2.211 pentru domeniul medicina, 248 de locuri pentru medicina dentara si 94 de locuri pentru farmacie, potrivit www.rezidentiat.info.ro. Potrivit documentului publicat de Ministerul Sanatatii, cele mai multe locuri au fost alocate medicinei de familie, un numar de 128, chirurgie – 118 si medicina interna -115. De asemenea, cele mai putine locuri au fost alocate medicinei sportive – 1 loc si medicinei nucleare – 6 locuri.

Totodata, Ministerul Sanatatii a publicat si metodologia de examen. Potrivit documentului, candidatii se pot inscrie la Rezidentiat pana in data de 22 octombrie 2012, ora 16.00. Dosarul de inscriere al candidatului trebuie sa contina urmatoarele documente:

a· Cererea de inscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele inscrise in buletinul/cartea de identitate/pasaport, centrul universitar si domeniul pentru care concureaza (cu exceptia candidatilor de la ministerele cu retea sanitara proprie si cei pentru Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Sportului, pentru care concursul se sustine numai in centrul universita Bucuresti). in cerere candidatii vor mentiona acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatelor pe internet.

a· Xerocopia buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii).

a· Copie legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolventii promotiei 2012 pot prezenta adeverinta privind promovarea examenului de licenta.

a· Adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasa specialitatea in care este confirmat si tipul contractului individual de munca, numai pentru rezidenti si specialisti.

a· Certificatul medical privind starea de sanatatea, eliberat de unitatea teritoriala desemnata de directia de sanatate public judeteana sau a municipiului Bucuresti, in care se precizeaza ca este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.

a· Copie legalizata a actelor doveditoare (certificat de casatorie) prin care si-a schimbat numele.

a· Chitanta de plata a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilita de Ministerul Sanatatii si se achita in contul ministerului.

Concursul de Rezidentiat, sesiunea 2012 se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de intrebari, pe o durata de patru ore. Punctajul minim de promovare reprezinta 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de intrebari pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor/posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, pe fiecare centru universitar, in limita locurilor/posturilor publicate ppentru fiecare domeniu in centrul universitar respectiv, alcatuindu-se o singura clasificare pentru fiecare domeniu.