Introducerea specializării de tehnician perfuzionist este una dintre măsurile prevăzute într-un ordin al Ministerului Sănătății aflat în Transparență decizională pe site-ul Ministerului.

Ordinul modifică și completează Ordinul nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali.

Modificările au fost solicitate de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar cu scopul de a îmbunătăți organizarea și desfășurarea cursurilor, ca urmare a desfășurării cursurilor anterioare, dar și de reprezentanții centrelor de dializă și ai tehnicienilor perfuzioniști.

Printre modificările propuse se regăsesc, alături de introducerea noii specializări de tehnician perfuzionist, și introducerea în programele de pregătire în calitate de lectori și asistenți medicali pentru acoperirea necesarului de personal de instruire; precizarea pentru programele de nefrologie/hemodializă a locurilor de practică în centrele de dializă, care au baza materială necesară instruirii practice și teoretice; posibilitatea înscrierii la cursuri a asistenților medicali care nu sunt încadrați în unitățile sanitare, pentru a evita discriminarea; stabilirea locațiilor unde se desfășoară activitățile didactice este o activitate organizatorică, la decizia Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, și a responsabilului național, sens în care a fost modificat curriculum de pregătire și modificarea atributului rezolvării contestației rezultatului studierii dosarului de la comisia locală care primește dosarele de înscriere, la comisia centrală.