Federatia Sanitas anunta structura noului Contract Colectiv de Munca la nivel de sector bugetar de Sanatate

0
117

Noul Contract Colectiv de Munca (CCM) la nivel de sector bugetar de Sanatate pentru anii 2019-2021 a fost inregistrat la Directia dialog social a Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Potrivit Federatiei Sanitas, documentul produce efecte de la data inregistrarii lui la Ministerul Muncii si se aplica in toate unitatile sanitare publice. 

Potrivit Sanitas, noul CCM are urmatoarea structura: 

CAPITOLUL 1 – Dispoziţii generale. Acest capitol prevede:
– unde si cui se aplica reglementarile;
– drepturi si obligatii ale angajatilor si angajatorului in ceea ce priveste relatiile de munca.

CAPITOLUL 2 – Prevede clauze referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca. 

CAPITOLUL 3 – Condiţii privind sanatatea şi securitatea in munca.

CAPITOLUL 4 – Salarizarea şi alte drepturi salariale. Modalitatea de stabilire a drepturilor salariale si garantarea unor drepturi de natura salariala prevazute de legislatia actuala.

CAPITOLUL 5 – Timpul de munca şi timpul de odihna. Reglementari privind stabilirea programului de lucru in unitatile sanitare publice, stabilirea concediilor de odihna pe transe de vechime in munca, acordarea zilelor de concediu suplimentar pentru fidelitate.

CAPITOLUL 6 – Protecţia sociala a salariaţilor membri ai sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, inclusiv protectia salariatilor in cazul concedierilor colective.

CAPITOLUL 7 – Formarea profesionala. Drepturile si obligatiile salariatilor si ale angajatorului cu privire la formarea profesionala in domeniul medical.

CAPITOLUL 8 – Drepturile sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca. Dreptul sindicatelor la informare, consultare si luarea deciziilor in ceea ce priveste relatiile de munca la nivel de unitate.

Contractul are de asemenea 11 anexe: 

Anexa nr. 1. Lista unitatilor in care se aplica contractul colectiv de munca la nivel de sector bugetar sanatate (inclusiv o definitie a generala a unitatilor in care se aplica CCM)

Anexa nr. 2. Aplicarea contractului colectiv de munca la nivelul unitaţii/instituţiei si desfasurarea negocierilor la acest nivel

Anexa nr. 3. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiei paritare la nivel de sector 

Anexa nr. 4. Modelul contractului individual de munca

Anexa nr. 5. Categoriile de personal, locurile de munca şi activitaţile care beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru

Anexa nr. 6. Numarul de zile de concediu de odihna suplimentar pe locuri de munca şi in funcţie de condiţiile de desfaşurare a activitaţii

Anexa nr. 7. Sporul de vechime in munca (coeficientii de ierarhizare aferenti transei de vechime in munca) 

Anexa nr. 8. Echipamentul de protecţie 

Anexa nr. 9. Procedura privind asigurarea egalitatii de sanse si interzicerea discriminarii 

Anexa nr. 10. Procedura cercetarii disciplinare prealabile 

Anexa nr. 11. Procedura privind protectia salariatilor din sanatate impotriva agresiunilor la locul de munca.

Contractul colectiv de munca este documentul care stabileste drepturile si obligatiile, timpul de munca si cel de odihna care le revin salariatilor din unitatile sanitare. Contractul colectiv de munca este un instrument important pentru asigurarea unui nivel corespunzator de protectie sociala a salariatilor, iar la nivel naţional asigura garanţii pentru incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitaţi.

Articolul precedentCurtea de Apel Bucuresti a suspendat mentiunile din CANAMED care limitau perioada de comercializare pentru cinci medicamente; reprezentantii pacientilor saluta decizia
Articolul următorStudiu: Rata adultilor cu ADHD s-a dublat in ultimii zece ani