Rezidențiat 2023: Alegerea unui loc sau post, condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 65%. Metodologia, în Monitorul Oficial

0
366

Monitorul Oficial a publicat, luni, Metodologia pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2023.

Potrivit documentului, concursul se desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Concursul se va desfășura sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore.

Punctaj minim de promovare de 65%

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 65% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

„Medicii, medicii dentişti/medicii stomatologi şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat. Medicii, medicii dentişti/medicii stomatologi şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în Ordinul publicat în Monitorul Oficial.

Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, Ministerul Sănătăţii va încheia cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara contracte în baza cărora se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare, suportate din taxa de înscriere la concurs.

Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează concurs de admitere în rezidenţiat pe post, precu, și cifra de școlarizare pe domenii și specialități, sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

Numărul de locuri şi posturi pe domenii şi specialităţi se stabileşte defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară/stomatologie şi farmacie, în funcţie de capacităţile de pregătire pe specialităţi ale acestora, de către Ministerul Sănătăţii şi universităţile de medicină şi farmacie din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru organizarea concursului de admitere în rezidenţiat este desemnată o comisie centrală de rezidenţiat, formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului Educaţiei şi ai universităţilor de medicină şi farmacie din România, aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii.

La nivelul centrelor universitare care organizează concursul de admitere în rezidenţiat, rectorii universităţilor desemnează comisii locale de concurs prin act administrativ. Comisiile locale de concurs sunt formate din preşedinte şi un număr de 4-6 membri, incluzând şi un reprezentant al direcţiei de sănătate publică din centrul universitar în care se desfăşoară concursul. Nominalizarea persoanelor va ţine cont de eventualele incompatibilităţi.

Întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea concursului, alcătuirea clasificărilor şi alegerea locurilor/posturilor aparţine Comisiei centrale de rezidenţiat.

Tematică, bibliografie, întrebări

Tematicile concursului de admitere în rezidenţiat şi bibliografia aferentă sunt diferite, pe domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România, respectiv de către Colegiul Farmaciştilor din România, sunt aprobate de către ministrul sănătăţii şi pot fi accesate pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România.

Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu. Caietele cu întrebări sunt întocmite de 3 grupuri de specialişti, câte unul pentru fiecare domeniu de concurs, proveniţi din toate centrele universitare în care se organizează concursul, şi sunt elaborate într-o locaţie unde aceştia nu au nicio legătură cu exteriorul şi nu părăsesc locul respectiv decât cu minimum o oră înainte de încheierea probei scrise (nu mai devreme de ora 13.15 în data de 19 noiembrie 2023). Întreaga activitate se desfăşoară sub coordonarea unui responsabil desemnat prin tragere la sorţi din rândul specialiştilor desemnaţi să intre în sediul securizat. Tragerea la sorţi are loc în prezenţa a cel puţin un membru din Comisia centrală de rezidenţiat.

Înscrierea candidaţilor

Potrivit Ordinului publicat în Monitorul Oficial, la concurs se pot prezenta:

a) candidaţii posesori ai unei diplome de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau ai unei diplome echivalente cu aceasta;

b) rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

c) specialiştii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la obţinerea celei de-a doua specialităţi. Specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;

d) candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia, respectiv care nu au împlinit vârsta standard de pensionare, stabilite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.

Sunt admişi la concurs numai candidaţii care sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere.

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv prin ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada 11-24 octombrie 2023.

Alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrelor de pregătire

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face prin teleconferinţă, pe baza punctajului şi a clasificărilor anunţate, în 3 zile consecutive, stabilite de comun acord între Ministerul Sănătăţii şi instituţiile de învăţământ superior cu profil medical acreditate, în intervalul orar 9.00-21.00.

Candidaţii se vor putea prezenta în unul dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara.

Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, respectiv în cea de-a doua sau în cea de-a treia zi, va continua în ziua următoare în acelaşi interval orar sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaţilor care au dreptul de a alege un loc/post.

Locurile şi posturile rămase disponibile se vor afişa pe pagina de internet la sfârşitul fiecărei zile de repartiţie. În urma alegerii locului/postului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătăţii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialităţile şi centrele alese şi procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaţilor), în termen de 3 zile lucrătoare.

În 2022, 10.330 de candidați s-au înscris la concursul de rezidențiat.

În urma concursului de rezidențiat din 20 noiembrie 2022, la domeniul medicină au rămas neocupate 628 de locuri și posturi din cele 4.734 scoase la concurs. Ministerul Sănătății a organizat o sesiune extraordinară a concursului de rezidențiat în 14 mai 2023.

Articolul precedentBugetul acțiunilor prioritare, suplimentat cu 150 milioane lei
Articolul următorAcad. prof. dr. Leon Dănăilă: „Să nu uităm niciodată că există speranță și că suntem în măsură să influențăm procesul de vindecare a creierului nostru”