Reprezentanții Sindicatului Promedica, USMR Alianța Medicilor și Federația Hipocrat solicită plata corectă a gărzilor efectuate de medici, în acest sens existând și o petiție online.

Sindicatul Medicilor Promedica a transmis, la sesizarea membrilor săi, către managerii de spitale, solicitarea de a recalcula drepturile salariale în ceea ce privește gărzile acestora, începând cu ianuarie 2019. Însă răspunsurile la multe dintre solicitările membrilor sindicatului, potrivit acestora.

Totodată, au fost inițiate o serie de acțiuni în instanță solicitând obligarea angajatorilor la plata diferențelor bănești acordate pentru gărzile efectuate în lunile ianuarie-mai 2019, corespunzător salariului de încadrare avut în aceste perioade de către medicii membri de sindicat.

”În scopul soluționării dosarului nr.6280/63/2019, Curtea de Apel Craiova a formulat sesizare către Înalta Curte de casație și Justiție – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pentru a stabili natura drepturilor salariale cuvenite medicilor în baza contractelor individuale de muncă cu timp parțial. Sesizarea a fost admisă la data de 28 septembrie 2020, instanța supremă stabilind următoarele: Drepturile salariale aferente activităţii prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial sunt incluse în categoria elementelor sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, astfel încât, în temeiul art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul acestora se menţine cel mult la nivelul celui acordat pentru luna decembrie 2018, conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018, în temeiul art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, se arată în petiția online.

Potrivit membrilor de sindicat, salariul medicilor obținut din contractele de gărzi reprezintă un element al salariului brut lunar provenit din contractual individual de muncă pentru norma de bază.  Însă se ridică problema medicilor care nu au un contract individual de muncă, nu au norma de bază în spitalul cu care au încheiat doar un contract individual cu timp parțial pentru gărzi. Ramane un semn de întrebare cu privire la salariul brut la care se vor raporta angajatorii atunci când vor plăti gărzile acestora. De asemenea se pune și problema din spitalele COVID și din spitalele suport COVID din România, unde medicii lucrează doar în ture denumite gărzi, programul normei de bază fiind unul ”flexibil”, raportat la nevoile angajatorilor, după cum atrag atenția membrii sindicatelor.