Proiect privind îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor resursei umane din managementul serviciilor de sănătate

0
113

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care prevede îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor resursei umane din managementul serviciilor de sănătate de la toate nivelurile sistemului de sănătate din România. Potrivit proiectului, directorii direcțiilor de sănătate publică vor fi numiți prin concurs, managerii spitalelor și de la ambulanță trebuie să aibă cel puțin 5 ani vechime ca medic, economist sau jurist și vor fi organizate cursuri obligatorii de management sanitar pentru șefii din sănătate. În plus, va fi înființat Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, ce are ca principal obiect de activitate analiza serviciilor de sănătate din România, în scopul fundamentării ştiinţifice a propunerilor de politici şi strategii privind serviciile de sănătate, realizarea de cercetări operaționale, elaborarea de ghiduri și proceduri privind managementul serviciilor de sănătate.

”În anul 2021 a fost elaborat Planul Național de Redresare și Reziliență al României (denumit în continuare PNRR), plan ce va fi implementat până în anul 2026, având finanțare nerambursabilă cat și și rambursabilă de la Uniunea Europeană. Precizăm faptul că prezentul proiect legislativ este prevăzut la Jalonul Nr. 355 – Intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate, parte a reformei Nr. 3 Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate din Componenta C12 Sănătate, termenul de finalizare fiind trimestrul al doilea al anului 2022”, se arată în nota de fundamentare.

Proiectul de ordonanță de urgență prevede că direcţiile de sănătate publică sunt conduse de un director executiv, care este ajutat de un director executiv adjunct de sănătate publică și de un director executiv adjunct economic. Aceștia sunt numiți prin act administrativ al ministrului sănătăţii, în urma promovării concursului pentru ocuparea postului, organizat în condiţiile legii.

În vederea ocupării prin concurs a funcției de director executiv, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor, şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

 • a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management
 • b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii.
 • c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate,, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Candidatul la funcția de director executiv adjunct de sănătate publică trebuie să fie medic specialist sau primar, indiferent de specialitate, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

 • a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management, Igienă, sau Epidemiologie
 • b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii.
 • c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Potrivit proiectului, funcţiile de director executiv şi director executiv adjunct sunt incompatibile cu:

 • a) exercitarea oricăror altor funcţii remunerate, neremunerate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în domeniul medical, desfăşurate în afara programului normal de lucru şi care nu au legătură cu funcţia deţinută;
 • b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
 • c) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

În ceea ce privește serviciile de ambulanță, potrivit proiectului de OUG, candidatul la funcția de manager general trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

 • a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management;
 • b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

În plus, managerii de ambulanță au obligația să absolve, în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la fiecare 3 ani, unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății.

În spitalele publice, în vederea ocupării prin concurs a funcției de director medical, candidatul trebuie să fie medic specialist sau medic primar, având o vechime de minimum 5 ani în specialitate şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

 • a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management;
 • b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pe perioada executării contractului de administrare, directorul medical și directorul de îngrijiri au obligația să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la fiecare 3 ani, unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Și şefii de secţie, şefii de laboratoare sau şefii de servicii medicale au obligația să absolve, în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la fiecare 3 ani, unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

Criterii de vechime de minimum 5 ani în specialitate sunt introduse și pentru candidații la postul de director general precum și la cel de medic-șef din casele de asigurări de sănătate.

În plus, va fi înființat Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desființează. Institutul are ca principal obiect de activitate analiza serviciilor de sănătate din România în numele și pentru Ministerul Sănătății, în scopul fundamentării ştiinţifice a propunerilor de politici şi strategii privind serviciile de sănătate, realizarea de cercetări operaționale, elaborarea de ghiduri și proceduri privind managementul serviciilor de sănătate.

Printre altele, Institutul desfăşoară activități de formare profesională prin perfecționare și specializare în managementul serviciilor de sănătate, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medico-farmaceutic superior, realizează analiza, evaluarea şi monitorizarea serviciilor de sănătate indiferent de sursa de finanțare și participă la evaluarea curiculelor cursurilor de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate împreună cu Ministerul Sănătății și unitățile de invățământ superior medico-farmaceutic.

Articolul precedentMinisterul Sănătății: În România nu s-au mai înregistrat cazuri de holeră în ultimii 30 de ani
Articolul următorÎncepe distribuirea comprimatelor de iodură de potasiu către populația eligibilă prin farmaciile comunitare