Începe distribuirea comprimatelor de iodură de potasiu către populația eligibilă prin farmaciile comunitare

0
254

Ministerul Sănătății va demara oficial distribuirea comprimatelor de iodură de potasiu către populația eligibilă prin farmaciile comunitare, cu prescripție eliberată de medicii de familie. Astfel, farmaciile vor primi în următoarele 7 zile de la direcțiile de sănătate publică (DSP) stocuri de comprimate cu iodură de potasiu, pe care le vor elibera preventiv populației. Comprimatele vor fi administrate doar în caz de incident nuclear, la indicația autorităților.

Monitorul Oficial a publicat, joi seară, Ordinul privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație.

Vă prezentăm textul Ordinului:

Art. 1. — Ministerul Sănătății distribuie populației medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, în scop preventiv, prin intermediul farmaciilor comunitare. Lista farmaciilor comunitare care distribuie medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate se publică pe pagina web a Ministerului Sănătății.

Art. 2. — (1) În termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București predau, pe bază de proces-verbal de predare-primire, medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate către companii de distribuție de medicamente, în vederea distribuirii către farmaciile din lista prevăzută la art. 1.

(2) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pun la dispoziția farmaciilor din lista prevăzută la art. 1, odată cu medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate,
Ghidul de informare generală din anexa nr. 1, cu scopul ca fiecare farmacie să primească, odată cu medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, toate informațiile necesare despre condițiile de administrare a acestuia.

(3) Cantitățile distribuite către farmaciile din lista prevăzută la art. 1 se stabilesc de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cu avizul Ministerului Sănătății.

Art. 3. — Medicul de familie, începând cu prima consultație acordată, inclusiv pentru consultațiile programate, eliberează, ca măsură strict preventivă, prescripția medicală pentru ridicarea din farmacia comunitară a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate pentru pacient, dacă acesta este eligibil. Pentru pacientul minor, respectiv pentru pacientul lipsit de discernământ, aflat în evidența proprie, medicul de familie eliberează reprezentantului legal al acestuia prescripția medicală pe numele pacientului minor, respectiv al pacientului lipsit de discernământ. După eliberarea prescripției medicale, medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate se ridică din farmaciile din lista prevăzută la art. 1.

Art. 4. — Farmaciile din lista prevăzută la art. 1 eliberează medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate în mod gratuit, exclusiv în baza prescripției medicale emise de medicul de familie în formatul original. Odată cu medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, farmaciile pun la dispoziția pacientului sau a aparținătorului, respectiv persoanei care ridică medicamentul în numele pacientului și informațiile privind modul de administrare, conform Fișei informative pentru pacienți cu privire la medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. — La ridicarea din farmacie, pacientul ori, după caz, aparținătorul semnează Acordul pacientului privind administrarea tratamentului cu medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, prevăzut în anexa nr. 3. Acordul semnat se păstrează în farmacie împreună cu formularul original al prescripției medicale emise de medicul de familie.

Art. 6. — (1) Medicii de familie prescriu o singură dată comprimatele de iodură de potasiu 65 mg pacienților eligibili aflați în evidența proprie, precum și pacienților eligibili care nu au medic de familie, utilizând formularul de rețetă simplă tip PRF. Pentru pacientul minor, respectiv pentru pacientul lipsit de discernământ, medicul de familie eliberează reprezentantului legal al acestuia prescripția medicală pe numele pacientului minor, respectiv al pacientului lipsit de discernământ.

(2) Persoanele care nu au medic de familie, respectiv reprezentanții legali ai minorilor ori persoanelor lipsite de discernământ care nu au medic de familie se pot prezenta la orice cabinet de medic de familie și completează, în vederea obținerii prescripției, declarația pe propria răspundere prevăzută
în anexa nr. 4, în fața medicului de familie.

Art. 7. — În cazul pierderii prescripției medicale, medicul de familie eliberează un duplicat, la solicitarea scrisă a pacientului pe numele căruia a fost eliberată prima prescripție medicală sau a reprezentantului legal, în cazul pacientului minor ori lipsit de discernământ, după caz, menționându-se distinct pe formular „duplicat”.

Art. 8. — Prevederile prezentului ordin se aplică și pacienților străini și apatrizi care, potrivit actelor normative în vigoare, au dreptul la medicamente și/sau servicii medicale în România.

Art. 9. — Perioada maximă de stocare a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate în farmaciile din lista prevăzută la art. 1 este de 6 luni de la data recepției. La finalul perioadei de 6 luni farmaciile din lista prevăzută la art. 1 predau, prin intermediul companiilor de distribuție de medicamente, către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București cantitățile rămase în stoc, precum și acordurile pacienților, respectiv ale aparținătorilor, pentru cazurile în care eliberarea medicamentului s-a realizat către aceștia din urmă, privind administrarea tratamentului și prescripțiile pe baza cărora au eliberat medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 10. — În primele 7 zile lucrătoare ale fiecărei luni farmaciile comunitare din lista prevăzută la art. 1 trimit către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București în raza căreia se află o situație care va cuprinde numărul de persoane cărora le-au fost eliberate în baza prescripției medicale comprimate de iodură de potasiu 65 mg, precum și numărul de comprimate eliberate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 11. — Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au obligația de a centraliza și monitoriza distribuția și consumul medicamentului iodură de potasiu 65 mg
comprimate din farmaciile din lista prevăzută la art. 1.

 

Articolul precedentProiect privind îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor resursei umane din managementul serviciilor de sănătate
Articolul următorMonitorul Oficial: Modificări ale Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi