Monitorul Oficial: Modificări ale Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi

0
174

Ordinul  pentru modificarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 185/2020, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial:

Art. I. — Instrucțiunile privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în
Sănătate nr. 185/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 4 iunie 2020, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru US care se înscriu pentru prima dată în procesul de acreditare ulterior intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni, planificarea vizitei de evaluare se face în ciclul al III-lea de acreditare.”

2. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) pentru US acreditate care solicită obținerea unei noi acreditări, replanificarea se face astfel încât procesul de evaluare în vederea obținerii unui nou certificat de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă mai mare de 1 an de la încetarea valabilității acreditării.”

3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — (1) RRA analizează documentele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. k)—q) încărcate de US în CaPeSaRo și procedează la validarea acestora conform modalităților de validare aprobate prin
ordin al președintelui ANMCS, situație în care generează în CaPeSaRo referatul de validare a DOS și DS conform instrucțiunilor tehnice aprobate prin ordin al președintelui ANMCS.”

4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Instrucțiuni)
CRITERIILE DE PRIORITIZARE utilizate la elaborarea planului multianual de acreditare

1. Criteriul 1 — asigurarea continuității valabilității certificatului de acreditare și încadrare în termenele maxime pentru parcurgerea procesului de evaluare prevăzute la art. 7 alin. (41) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

2. Criteriul 2 — numărul de US ce pot fi evaluate într-o lună, prin repartizarea uniformă a US până la finalul ciclului al II-lea de acreditare, astfel încât să se ajungă la un număr de aproximativ
28 US/lună și să nu se depășească 50% din numărul de evaluatori activi înscriși pe specialități în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate al ANMCS;

3. Criteriul 3 — existența, după caz, a unei alte replanificări, la solicitarea US (situație în care US nu va mai fi replanificată);

4. Criteriul 4 — existența, după caz, a unei cereri de reprogramare depuse; reprogramarea va fi făcută în funcție de solicitarea US și de posibilitățile tehnice ale ANMCS;

5. Criteriul 5 — vizita de evaluare în vederea acreditării nu poate avea loc mai devreme de 1 an și 3 luni de la înscriere, pentru US înscrise pentru prima dată în procesul de acreditare;

6. Criteriul 6 — data obținerii adeverinței de înscriere, pentru US înscrise pentru prima dată în procesul de acreditare.

Articolul precedentÎncepe distribuirea comprimatelor de iodură de potasiu către populația eligibilă prin farmaciile comunitare
Articolul următorConf. univ. dr. Anca Pantea Stoian, aleasă vicepreședinte al Central European Diabetes Association, pentru un mandat de șase ani