Proiectul de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate din Romania se afla, incepand din 28 decembrie 2011 si pana pe 28 ianuarie 2012 in dezbatere publica pe situl Ministerului Sanatatii.

Printre prevederile actului normativ privind legea sanatatii pe 2012 se regasesc interpunerea intre CNAS si furnizorii de servicii medicale a unei verigi suplimentare, reprezentate de casele de asigurari de sanatate private, posibilitatea spitalelor de a se organiza ca unitati cu statut de fundatie sau chiar de societate comerciala, creearea unei agentii pentru informatii si calitate in sanatate (ANCIS), ca o structura in coordonarea Ministerului Sanatatii.

Alte prevederi ale Proiectului privind legea sanatatii pentru 2012

Finantarea programelor nationale de sanatate

Finantarea programelor nationale de sanatate se realizeaza de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, din transferuri de la bugetul de stat si din veniturile proprii prin bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizari, in conditiile legii.

Finantarea activitaii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, din structurile ambulatorii

Plata furnizorilor de servicii medicale de specialitate din structurile ambulatorii se face din Fondul national al asigurarilor sociale de sanatate se face in conformitate cu prevederile acordului cadru aprobat prin hotarare de Guvern in baza contractelor negociate de furnizori sau reprezentantii furnizorilor cu asiguratorii de sanatate.

Prevederile din acordul- cadru privind serviciile medicale din structurile ambulatorii se stabilesc prin negociere de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii impreuna cu reprezentantii asiguratorilor si cei ai furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate, laboratoare si centre medicale multifunctionale pentru indeplinirea obiectivelor de sanatate.

Finantarea asistentei medicale de urgenta

Finantarea structurilor si serviciilor medicale din cadrul sistemului national integrat de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat, inclusiv a UPU si CPU din spitalele omologate de catre Ministerul Sanatatii se face de la bugetul de stat, bugetul autoritatilor locale si din alte surse in conditiile legii; criteriile si procedura de omologare sunt stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii

Finantarea spitalelor

Spitalele organizate ca institutii publice sunt finantate integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele incasate pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe baza de contract, precum si din alte surse, conform legii.

Documentul complet privind Proiectul pentru legea sanatatii pe 2012 poate fi citit pe www.comunicatemedicale.ro