Monitorul Oficial a publicat curriculumul de pregătire în specialitatea stomatologie generală

0
3
reacția clinicii stomatologice din Pitești, după moartea copilului de patru ani
reacția clinicii stomatologice din Pitești, după moartea copilului de patru ani

Monitorul Oficial a publicat curriculum de pregătire în specialitatea stomatologie generală, care prevede un număr de 200 de ore didactice, respectiv cursuri, seminarii, prezentări de cazuri, pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute și 40-50 de ore de studiu individual.

Curriculum de pregătire în stomatologie generală este cuprins în Ordinul nr. 1803/5966/2020 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Vă prezentăm în continuare textul integral al curriculumului de pregătire, în specialitatea stomatologie generală, introdusă începând cu cu seria de rezidenți noiembrie 2020.

Curriculum de pregătire în specialitatea stomatologie generală
1. Definiție: Stomatologia generală este o ramură a medicinei care se ocupă cu diagnosticul, prevenirea și tratamentul afecțiunilor dentare și al țesuturilor înconjurătoare.

2. Durata rezidențiatului: 3 ani

Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute și 40-50 de ore de studiu individual.

Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80% fiind dedicat activităților practice și studiului individual.

La sfârșitul fiecărui modul de pregătire (cel puțin o dată pe an) are loc o evaluare de etapă, făcută în unitatea de pregătire de către coordonatorul de rezidențiat din specialitatea de bază.

Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu (log-book), în care vor fi trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea la manifestări științifice și educație medicală continuă în specialitate.

3A. Structura stagiilor de pregătire în rezidențiat

3A.1. Etapa de angajare și luare în evidență, rezolvare a problemelor social-administrative, prezentarea la unitatea medicală unde a fost repartizat, prezentarea coordonatorului și îndrumătorului de rezidențiat, fixarea planului de activitate

3A.2. Stagiul de prevenție oro-dentară: 2 luni

3A.3. Stagiul de sănătate orală: 2 luni

3A.4. Stagiul de bioetică: 2 săptămâni

3A.5. Modul de elemente juridice medicale și malpraxis medical: 2 săptămâni

3A.6. Stagiul de endodonție: 3 luni

3A.7. Stagiul de odontoterapie restauratoare: 10 luni

3A.8. Stagiul de protetică dentară: 3 luni

3A.9. Stagiul de implantologie: 3 luni

3A.10. Stagiul de chirurgie oro-maxilo-facială: 3 luni

3A.11. Stagiul de parodontologie: 3 luni

3A.12. Stagiul de pedodonție: 3 luni

3A.13. Stagiul de ortodonție și ortopedie dento-facială: 3 luni 3B. Ordinea de rotație a stagiilor în rezidențiat

Anul I:
Prevenție oro-dentară: 2 luni

Sănătate orală: 2 luni

Bioetică: 2 săptămâni

Modul de elemente juridice medicale și malpraxis medical: 2 săptămâni

Endodonție: 3 luni

Odontoterapie restauratoare: 4 luni

Anul II:

Odontoterapie restauratoare: 6 luni

Protetică dentară: 3 luni

Implantologie: 3 luni

Anul III:

Chirurgie oro-maxilo-facială: 3 luni

Parodontologie: 3 luni

Pedodonție: 3 luni

Ortodonție și ortopedie dento-facială: 3 luni

4. Programul de activitate teoretică și practică pe ani de pregătire

4.1. Anul I

4.1.1. Stagiul de prevenție orodentară: 2 luni

4.1.1.1. Pregătire teoretică prin cursuri

Tematica cursurilor
1. Leziunile incipiente de carie: diagnostic și atitudine preventivă

2. Evaluarea riscului și testarea activității carioase și a bolii parodontale

3. Managementul pacientului cu xerostomie: abordare preventivă

4. Măsuri preventive aplicate pacienților aflați în situații speciale

5. Atitudinea preventivă în cazul pacienților tratați prin implanturi

6. Prevenția oro-dentară pe grupe de vârstă

7. Elaborarea planului de tratament preventiv individualizat

4.1.1.2. Pregătire practică

1. Mijloace mecanice și chimice de control al plăcii dentare

2. Modalități de aplicare a substanțelor chimice antiplacă

3. Colorarea plăcii dentare, indici de placă

4. Metode de fluorizare locală

5. Detartrajul manual: instrumentar și poziții de lucru

6. Detartrajul mecanic și lustruirea suprafețelor postdetartraj

7. Sigilarea șanțurilor și fosetelor coronare

4.1.2. Sănătate orală: 2 luni

4.1.2.1. Pregătire teoretică prin cursuri

Tematica cursurilor

1. Metode de cercetare științifică și evaluare statistică în sănătatea orală

2. Indici clinici comunitari de evaluare a stării de sănătate orală și a necesității de tratament stomatologic

3. Tendințe evolutive ale sănătății orale în România, în alte țări din Uniunea Europeană și la nivel mondial pe grupe de afecțiuni: caria dentară, parodontopatii, tumori maligne, malformații și anomalii dentomaxilare, traumatisme, eroziuni dentare

4. Anchetele epidemiologice aplicate în stomatologia comunitară

5. Promovarea sănătății orale la nivel comunitar

6. Programe de promovare a sănătății orale în România, în alte țări din Uniunea Europeană și la nivel mondial

7. Educația pentru sănătate orală în comunități

4.1.2.2. Pregătire practică

1. Metode și instrumente recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru evaluarea stării de sănătate orală

2. Indici epidemiologici recomandați de Organizația Mondială a Sănătății pentru evaluarea stării de sănătate orală

3. Metode de evaluare a nivelului de cunoștințe, atitudini și comportamente față de sănătatea orală

4. Formularea recomandărilor clinice în funcție de grupa de risc pentru afecțiunile orale

5. Interviul motivațional – instrument de educație pentru sănătate orală a pacientului în cabinetul dentar

6. Interviul motivațional în grupuri – instrument de educație pentru sănătate orală aplicat în comunități

7. Instrumente utilizate pentru aprecierea impactului afecțiunilor orale asupra calității vieții

4.1.3. Stagiul de bioetică: 2 săptămâni

4.1.3.1. Pregătire teoretică prin cursuri

Tematica cursurilor

I. Introducere în bioetică

II. Concepte de sănătate, boală, suferință prin prisma bioeticii

III. Relația medic – pacient

IV. Etica cercetării pe subiecți umani Tematica seminarelor

a) Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor și principiilor în bioetică

b) Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică

c) Ilustrarea valorilor etice ale relației medic – pacient prin cazuri practice

d) Exemplificarea noțiunilor de greșeală și eroare în medicină prin cazuri concrete

4.1.4. Modul de elemente juridice medicale și malpraxis medical: 2 săptămâni

4.1.4.1. Pregătire teoretică prin cursuri/seminare

Tematica cursurilor

1. Tipuri de răspundere juridică a medicului dentist

2. Conformitatea practicii medicale cu cerințele legale aplicabile. Tehnici de prevenire a acuzațiilor de malpraxis

3. Gestionarea eficientă a acuzației de malpraxis medical – aspecte procedurale

4. Vulnerabilitățile practicii în medicina dentară. Asigurările de răspundere civilă profesională

5. Malpraxis între răspunderea individuală și răspunderea instituțională

4.1.5. Stagiul de endodonție: 3 luni

4.1.5.1. Pregătire teoretică prin cursuri

Tematica cursurilor

1. Anatomia spațiului endodontic

2. Diagnosticul în endodonție

3. Factorii etiologici ai patologiei pulpare și periapicale

4. Inflamația pulpară acută

5. Inflamația pulpară cronică

6. Necroza și gangrena pulpară

7. Parodontitele apicale acute

8. Parodontitele apicale cronice

9. Obturația de canal

10. Dispensarizarea în endodonție

4.1.5.2. Pregătire practică

1. Examinarea clinică în endodonție

2. Interpretarea investigațiilor radiologice în endodonție

3. Elemente de profilaxie în endodonție

4. Tratamentul hiperesteziei și hipersensibilității dentinare

5. Tratamentul inflamației pulpare reversibile

6. Tratamentul inflamației pulpare ireversibile

7. Tratamentul formelor de parodontită apicală acută

8. Tratamentul de urgență în endodonție

9. Principii de tratament în parodontitele apicale cronice

10. Tehnici de obturație de canal

4.1.6. Odontoterapie restauratoare: 4 luni

4.1.6.1. Pregătire teoretică prin cursuri

Tematica cursurilor anul I și anul II

1. Concepte moderne în etiopatogenia cariei dentare

2. Caracteristici ale leziunilor cu pierdere de substanță dură dentară de cauză necarioasă

3. Detecția și diagnosticul leziunilor dentare

4. Principii și metode de abordare terapeutică a durerii dentinare (hipersensibilitate, hiperestezie)

5. Managementul leziunilor dentare: conceptul de tratament neinvaziv, tratamentul microinvaziv, abordarea terapeutică minim invazivă

6. Principii și tehnici de restaurare cu materiale fizionomice bazate pe adeziunea amelo-dentinară

7. Modalități de realizare a protecției pulpo-dentinare

8. Protocol de tratament aderent direct al leziunilor situate pe suprafețe cu șanțuri și fosete

9. Protocol de tratament aderent direct al leziunilor situate pe suprafețe netede

10. Metode indirecte de restaurare a leziunilor odontale coronare: inlay, onlay (compozit, ceramică)

11. Restaurarea coronară prin fațete estetice (compozit, ceramică)

12. Discromiile dentare – manifestări clinice, caracteristici, modalități de tratament

13. Evaluarea clinică a restaurărilor coronare: criterii de evaluare a restaurărilor coronare, modalități de remediere a deficiențelor constatate

14. Tratamentul restaurator al leziunilor dentare, cu pierdere/modificare de substanță dură dentară, la persoanele vârstnice/cu afecțiuni sistemice/cu nevoi speciale

4.1.6.2. Pregătire practică

1. Examenul clinic și stabilirea diagnosticului și a planului de tratament în cazul leziunilor carioase

2. Examenul clinic și stabilirea diagnosticului și a planului de tratament în cazul leziunilor necarioase

3. Tratamentul leziunilor carioase simple cavitare situate pe suprafețe cu șanturi și fosete

4. Tratamentul leziunilor carioase simple cavitare situate pe fețele proximale ale dinților laterali

5. Tratamentul leziunilor carioase simple cavitare situate pe fețele proximale ale dinților frontali

6. Tratamentul leziunilor carioase simple cavitare situate în zona cervicală

7. Tratamentul leziunilor coronare cu evoluție subgingivală

8. Tratamentul plăgii dentinare

9. Realizarea preparațiilor pentru inlay/onlay fizionomic (compozit, ceramică)

10. Tratamentul discromiilor dentare

11. Tratamentul leziunilor carioase extinse: utilizarea mijloacelor suplimentare de retenție, restaurări directe/indirecte

4.2. Anul II

4.2.1. Stagiul de odontoterapie restauratoare: 6 luni

4.2.1.1. Pregătire teoretică prin cursuri Tematica cursurilor: vezi 4.1.7.1.

4.2.1.2. Pregătire practică: vezi 4.1.7.2.

4.2.2. Stagiul de protetică dentară: 3 luni

4.2.2.1. Pregătire teoretică prin cursuri

Tematica cursurilor

1. Principii ocluzale în protezarea fixă. Disfuncția ocluzală: diagnostic, plan de tratament

2. Principii generale ale preparațiilor pentru protezarea fixă. Coroane metalice și fizionomice

3. Particularități clinico-tehnice în restaurările protetice fixe de amplitudine mare

4. Particularități ale tratamentului protetic în parodontitele marginale cronice

5. Amprentarea în protezarea fixă. Protezarea provizorie

6. Proba, adaptarea și cimentarea restaurărilor protetice fixe

7. Tehnici clinice uzuale în protezarea fixă agregată pe implanturi dentare

8. Variante de protezare a edentațiilor terminale

9. Conceperea planului protezei scheletate în diferite forme de edentație

10. Amprentarea în edentația parțială în vederea protezării mobilizabile. Materiale și tehnici de amprentare

11. Supraprotezări pe dinți și implanturi. Avantaje. Limite

12. Amprentarea în edentația totală. Materiale și tehnici de amprentare

13. Determinarea RIMO în edentația totală. Articulatoarele și arcurile faciale în tratamentul edentațiilor

14. Proba machetei în restaurările protetice mobilizabile. Proteza parțială. Proteza totală

15. Reoptimizarea protezelor mobilizabile. Căptușire. Rebazare

16. Criterii psihosociale în tratamentul protetic

4.2.2.2. Pregătire practică

1. Examinarea pacienților și a modelelor de studiu

2. Șlefuirea dinților stâlpi

3. Materiale și tehnici de amprentare în protezarea fixă

4. Analiza modelelor la paralelograf

5. Proba structurii metalice, lucrării finite a restaurărilor protetice fixe în cavitatea bucală

6. Cimentarea lucrărilor protetice fixe. Materiale și tehnici de cimentare

7. Particularități clinice ale protezării fixe pe implanturi

8. Pregătirea dinților pentru proteza scheletată

9. Amprentarea în edentațiile parțiale protezate mobil. Materiale și tehnici de amprentare

10. Pregătirile pre- și proprotetică pentru supraprotezare

11. Amprentarea în edentația totală. Materiale și tehnici de amprentare

12. Determinarea RIMO în edentația totală. Înregistrarea mișcărilor mandibulare fundamentale cu arcul facial

13. Proba machetei în protezările mobilizabile. Proteza parțială. Proteza totală

14. Aplicarea protezelor mobilizabile în cavitatea bucală

15. Căptușirea și rebazarea protezelor și supraprotezelor

16. Prezentarea de cazuri clinice

4.2.3. Stagiul de implantologie: 3 luni

4.2.3.1. Pregătire teoretică prin cursuri

Tematica cursurilor

1. Rolul și locul implantologiei în stomatologie

2. Clasificarea edentațiilor și modalități de tratament

3. Indicații și contraindicații în implantologie

4. Evaluarea câmpului protetic și a statusului biologic general al pacientului în perspectiva inserării implanturilor dentare – diagnostic preoperator, bilanț preprotetic, analiza și planificarea secvențială a cazului

5. Biomateriale utilizate în implantologie

6. Protezarea preimplantară

7. Sisteme și tipuri de implanturi

8. Inserarea imediată a implanturilor (postextracțională)

9. Inserarea implanturilor în crestele alveolare ce nu necesită mărirea ofertei osoase

10. Restaurări protetice pe implanturi. Tehnici de amprentare și realizare a lucrărilor protetice

11. Supraprotezarea pe implanturi: caracteristici, particularități, avantaje, dezavantaje

12. Perimplantita: etiopatogenie, semne clinice, diagnostic, tratament

13. Monitorizarea pacienților purtători de implanturi

4.2.3.2. Pregătire practică

1. Prezentarea truselor de implantologie și modalitățile de utilizare

2. Inserarea implanturilor pe simulatoare

3. Montarea componentelor protetice pe implanturi și modalități practice de amprentare

4. Variante practice de protezare pe implanturi

5. Participarea la inserarea implanturilor

4.3. Anul III

4.3.1. Stagiul de chirurgie oro-maxilo-facială: 3 luni

4.3.1.1. Pregătire teoretică prin cursuri

Tematica cursurilor

1. Anestezia în stomatologie – substanțe, doze, indicații, contraindicații

2. Anestezia loco-regională în corelație cu afecțiuni generale asociate

3. Terapia de urgență a accidentelor generale ale anesteziei loco-regionale

4. Extracția dentară

5. Metode chirurgicale pro-protetice

6. Metode chirurgicale de mărire a ofertei osoase în implantologie – adiții, augmentare, interpoziție, lifting sinus, split, transpoziție nerv etc.

7. Tratamentul chirurgical în incluzia dentară

8. Traumatologie oro-maxilo-facială

9. Infecții nespecifice periosoase

10. Sinuzita maxilară de cauză dentară

11. Tumori benigne ale părților moi și ale oaselor maxilare

12. Forme clinice de debut, perioada de stare și principii de tratament complex al tumorilor maligne oro-maxilo-faciale

13. Patologia glandelor salivare

4.3.1.2. Pregătire practică

1. Efectuarea de anestezii loco-regionale

2. Extracții dentare alveoplastice

3. Tratamentul de urgență al accidentelor erupției dentare

4. Intervenții chirurgicale pro-protetice în deficiențe ale părților moi și osoase

• Mucoasa subțire
• Creasta gingivală balantă
• Fibromatoză tuberozitară
• Hiperplazie epitelio-conjunctivă
• Deficiențe ale frenurilor labiale sau linguale
• Bride vestibulare și paralinguale
• Îngustarea zonei de mucoasă fixă (adânciri de șanțuri vestibulare sau paralinguale)
• Regularizări de creastă
• Intervenții chirurgicale efectuate în vederea măririi ofertei osoase la nivelul crestelor alveolare
5. Tratamentul infecțiilor nespecifice periosoase

4.3.2. Stagiul de paradontologie: 3 luni

4.3.2.1. Pregătire teoretică prin cursuri

Tematica cursurilor

1. Morfologia parodonțiului marginal

2. Aspecte clinice ale gingiei sănătoase, modificări patologice

3. Fiziologia parodonțiului marginal

4. Epidemiologia bolii parodontale

5. Factori și indicatori de risc în boala parodontală

6. Etiopatogenia parodontopatiilor marginale cronice

7. Rolul factorilor locali: determinanți și favorizanți

8. Rolul factorilor sistemici în boala parodontală

9. Clasificarea bolilor parodonțiului marginal

10. Gingivite

11. Parodontite

12. Forme acute de îmbolnăvire parodontală

13. Tratament de urgență

14. Direcții principale de tratament, principii terapeutice în patologia parodontală

15. Tratament antimicrobian

16. Noțiuni de tratament chirurgical

17. Principii de reechilibrare ocluzală, imobilizări

18. Evoluție, prognostic și complicații

4.3.2.2. Pregătire practică

1. Examenul clinic al pacientului parodontopat

2. Investigații clinice și paraclinice în parodontologie

3. Indici clinici obiectivi de apreciere a stării de igienă orală (IHB)

4. Indici clinici obiectivi ai statusului parodontal

5. Metode de evidențiere a plăcii bacteriene

6. Diagnosticul afecțiunilor parodontale

7. Tratament de urgență

8. Tratamentul antimicrobian: detartraj supra- și subgingival manual, ultrasonic și sonic, debridare gingivo-parodontală

9. Periajul profesional

10. Aplicare locală de substanțe antiseptice și antibiotice: spălături, badijonaj, mesaj, tamponament, instilații

11. Anestezia în parodontologie

12. Tratamentul chirurgical parodontal: principii generale, pregătiri preoperatorii

13. Chiuretaj gingival

14. Chiuretaj subgingival în câmp închis și în câmp deschis

15. Papilectomia

16. Tratament de reechilibrare ocluzală

17. Tratament de prevenire a recidivelor

18. Monitorizarea pacientului parodontopat

4.3.3. Stagiul de pedodonție: 3 luni

4.3.3.1. Pregătire teoretică prin cursuri

Tematica cursurilor

1. Erupția dentară, morfologia dinților temporari, resorbția radiculară fiziologică

2. Caria simplă și caria complicată la dinții temporari

3. Caria simplă și caria complicată la dinții permanenți imaturi

4. Metode moderne de prevenție a cariei dentare

5. Traumatismele dento-parodontale ale dinților temporari și ale dinților permanenți

6. Afecțiunile parodonțiului și mucoasei în perioada copilăriei și adolescenței

4.3.3.2. Pregătire practică

1. Demonstrații practice pe grupe de pregătire

2. Prezentări de caz

4.3.4. Stagiul de ortodonție și ortopedie dento-facială: 3 luni

4.3.4.1. Pregătire teoretică prin cursuri

Tematica cursurilor

1. Etiopatogenia anomaliilor dentomaxilare

2. Clasificarea anomaliilor dentomaxilare

3. Anomaliile dentare (nonscheletale)

4. Anomaliile dentomaxilare scheletale

5. Investigația paraclinică în ortodonție

6. Principiile tratamentului ortodontic

7. Extracția dentară în ortodonție

8. Recidiva și contenția

4.3.4.2. Pregătire practică

1. Examenul clinic

2. Examenele complementare în ortodonție (radiografii, modele etc.)

3. Amprentarea în ortodonție

4. Dezvoltarea arcadelor dentare

5. Ocluzia dentară

6. Managementul anomaliilor dentomaxilare

7. Monitorizarea pacienților purtători de aparate ortodontice

Articolul precedentAutorități americane: A fost aprobat primul kit de testare COVID-19 pentru uz casnic
Articolul următor18 noiembrie, Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice