Conditiile inlocuirii cardului european de sanatate

0
58

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat in transparenta decizionala un proiect de ordin privind  conditiile inlocuirii cardului european de sanatate.

”Asiguratul care solicita inlocuirea cardului european de asigurari sociale de sanatate va putea beneficia, contra cost, de un card european duplicat, a carui perioada de valabilitate nu va putea depasi perioada de valabilitate a cardului initial”, se arata in document.

Cardul duplicat se elibereaza la cererea persoanei asigurate, in anumite conditii:

– Pierderea, furtul sau deteriorarea cardului european emis initial

– Modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis initial

– Alte situatii justificate

Emiterea se face in termen de sapte zile lucratoare de la data inregistrarii cererii in sistemul informatic unic national.

Pe langa cererea tip, completata de asigurat, acesta trebuie sa mai depuna la sediul casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta:

– Copia actului de identitate

– Dovada platii contravalorii cardului european duplicat si a distributiei acesteia. Plata se realizeaza in contul casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul

– Daca acesta nu a fost pierdut sau furat, se depune si cardul european emis initial

Cardul european de asigurari sociale de sanatate (CEASS) ofera dreptul la asistenta medicala devenita necesara in timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiana. Cardul european nu acopera situaţia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiana in scopul obţinerii unui tratament medical planificat.
CEASS acopera doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate sociala din ţara respectiva. Pentru anumite servicii, este posibil sa fie necesara co-plata, chiar daca in Romania aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurari din ţara in care sunt acordate aceste servicii.

Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurari de Sanatate este de doi ani de la data emiterii.

Articolul precedentAproape 1,4 milioane de persoane din grupele la risc au fost vaccinate cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii
Articolul următorRacealasi gripa „concureaza” pentru celulele corpului uman pe care vor sa le infecteze