Adeverința medicală pentru înscrierea în colectivitate și avizul epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate rămân în vigoare pentru înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ, potrivit Ministerului Sănătății, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Adeverinţa medicală se eliberează în următoarele circumstanţe:

  • La înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ – se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul.
  • La terminarea unui ciclu de învăţământ preuniversitar – se eliberează de către medicul care are în supraveghere colectivitatea.
  • La transferul elevului într-o altă unitate şcolară – se eliberează de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transferă

Avizul epidemiologic se eliberează în următoarele situații:

  • după o perioadă de absenţă din colectivitate de cel puţin 3 zile consecutive;
  • la plecarea în tabere, vizite de studiu etc.