Casa Națională de Asigurări de Sănătate va avea doi vicepreşedinţi

0
47

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va avea un al doilea vicepreședinte, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 12 din 24 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial, ce modifică Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (republicată) privind reforma în domeniul sănătății.

Astfel, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 12 din 24 februarie 2021, se modifică articolul 282 alineatul (1), litera e) precizând că CNAS va avea doi vicepreședinți;

De asemenea, aceeaşi Ordonanţă cuprinde şi alte modificări, respectiv:

Ad in title

„La articolul 287, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(2) Consiliul de administrație are doi vicepreședinți aleși de consiliul de administrație prin vot secret. Vicepreședinții consiliului de administrație sunt și vicepreședinții CNAS.
(3) Președintele, vicepreședinții și directorul general ai CNAS se suspendă de drept din funcțiile deținute anterior, pe perioada executării mandatului, cu excepția celor prevăzute la art. 292 alin. (1).
6. La articolul 425, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(2) Adunarea generală se întrunește anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, și adoptă hotărâri cu majoritate simplă, cu participarea a două treimi din numărul membrilor săi. Dacă la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de două treimi, după 10 zile se organizează o nouă ședință, cu aceeași ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți”.

 

Articolul precedentEXCLUSIV Medicii de familie plătesc vaccinul antigripal nefolosit, ajuns prea târziu în cabinete
Articolul următorGCS: Aproape 2.100 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, de la ultima raportare