Regulamentului de organizare si functionare a Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, precizeaza ca Senatul Universitatii reprezinta autoritatea de conducere cea mai inalta a Universitatii.

Printre principalele atributii ale Senatului este si aceea de a alege Rectorul, in acord cu prevederile Cartei Universitare si ale legislatiei in vigoare, pentru un mandat de 4 ani. Totodata Senatul are abilitatea de a revoca Rectorul din functie, prin initierea unei motiuni de neincredere semnata de cel putin un sfert din numarul membrilor Senatului.

Astfel ca Senatul Universitar adopta Carta Universitara, precum si toate regulamentele necesare care privesc activitatea Universitatii, analizeaza si adopta planul strategic de dezvoltare a Universitatii, propune spre aprobare Ministerului Educatiei si Cercetarii infiintarea de facultati, sectii, colegii si hotaraste structura acestora. Din punct de vedere financiar Senatul Universitatii analizeaza activitatea economico-financiara a institutiei si aproba bugetul, executia bugetara precum si bilantul anual.

Pentru ca Rectorul se subordoneaza Senatului, acesta are datoria de a raspunde in fata Senatului de intreaga activitate pe care o desfasoara. Astfel Rectorul urmareste si controleaza aducerea la indeplinire a hotararilor Senatului, prezinta anual un raport privind starea Universitatii, iar la sfarsitul mandatului prezinta Senatului un raport privind intreaga sa activitate. De asemenea pe fiecare an Rectorul are responsabilitatea de a prezenta Senatului un raport privind activitatea in domeniul asigurarii calitatii.