Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică, joi seară, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale și proiectul legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021.

Conform proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021, Ministerul Sănătăţii primeşte cu 11,19% mai puţini bani decât în 2020. Bugetul propus pentru 2021 este de 17,53 miliarde de lei, faţă de 19,74 miliarde de lei, execuţia estimată pe 2020.

900 milioane de lei din bugetul Ministerului Sănătății sunt destinați achiziției de vaccinuri împotriva COVID-19. În același timp, 500 milioane de lei din bugetul Ministerului Sănătății  sunt alocate pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital necesare operaționalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19.

„În bugetul Ministerului Sănătății, în anexa nr.3/26/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate din bugetul de stat)”, la capitolul 66.01 „Sănătate”, este cuprinsă suma de 1.400.000 mii lei, reprezentând atât credite de angajament cât și credite bugetare, din care:

  • a) la titlul 20 „Bunuri și servicii”, suma de 900.000 mii lei destinată achiziției de vaccinuri împotriva COVID-19;
  • b) la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, suma de 500.000 mii lei pentru finanțarea, potrivit legii, cheltuielilor curente și de capital necesare operaționalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, din care suma de 300.000 mii lei reprezentând transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și suma de 200.000 mii lei transferuri din bugetul de stat către bugetele locale”, se arată în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021.

„În bugetul Ministerului Sănătății, în anexa nr.3/26/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate din bugetul de stat)”, la capitolul 66.01 „Sănătate”, din sumele prevăzute la titlul 20 „Bunuri și servicii”, reprezentând atât credite bugetare cât și credite de angajament,  suma de 400.000 mii lei este destinată finanțării asistenței medicale desfășurate în cabinetele medicale din unitățile de învățământ”, se mai arată în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021.