Proiect: Ajutor suplimentar de deces în cazul personalului medical care a participat la acţiuni împotriva COVID-19

0
108

Soţul supravieţuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de decesul unei persoane din cadrul personalului medical care a participat la acţiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, beneficiază de un ajutor suplimentar de deces egal cu de două ori cȃştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului în care a survenit decesul.

Măsura este prevăzută în proiectul de Ordin privind modalitatea de acordare a drepturilor stabilite la art. 3 alin.(1) din Legea nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, publicat în transparență decizională.

Vă prezentăm textul proiectului de Ordin publicat în transparență decizională:

Ministrul Sănătății emite prezentul ORDIN:

Art.1 În urma decesului unei persoane din cadrul personalului medical care a participat la acţiuni medicale împotriva COVID-19 prevăzut la art.2 alin (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, încadrat în instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, beneficiază de ajutor suplimentar de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană care prezintă unităţii angajatoare documentele justificative, prevăzute la art.3 alin.(3) din Legea nr. 56/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2 Ajutorul suplimentar de deces se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate în buget.

Art. 3 Unitatea angajatoare acordă ajutorul suplimentar de deces care este egal cu de două ori cȃştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului în care a survenit decesul.

Art. 4 Conducerea instituţiei angajatoare completează situaţia centralizatoare, prevăzută în anexa 1 la prezentul ordin, anexȃnd documentele prevăzute la art.3 alin. (3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa 2 la prezentul ordin.

Art. 5 Anexele 1 şi 2, fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6 Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul precedentMO: Metodologia de implementare a proiectului-pilot privind îngrijirea în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România
Articolul următorFABC: Proiect pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților cu cancer