Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au decis modificarea actelor normative care reglementeaza derularea programelor de sanatate, precum si preturile de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor din cadrul programelor nationale de sanatate. Aceasta hotarare este rezultatul demersurilor Asociatiei Transplantatilor din Romania, demersuri care au vizat asigurarea pacientilor in stare post transplant a medicatiei de imunosupresie, conform medicatiei medicilor specialisti din centrele de transplant raportata la nevoile terapeutice ale pacientului.

Potrivit adresei semnata de ministrul Sanatatii, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, directorul executive al Agentiei Nationale de Transplant si de presedintele ANM si Dispozitivelor Medicale, prescrierea medicatiei imunopresoare pentru pacientii care au beneficiat de o procedura de transplant trebuie efectuata numai de medicii specialisti in centrele acreditate pentru activitatea de transplant.

Prin urmare, in urma consultarilor dintre Asociatia Transplantatilor din Romania si autoritatile competente in domeniul sanatatii, s-a ajuns la urmatoarele concluzii. in primul rand pentru bolnavii in status posttransplant, aflati in tratament imunopresor cu formule originale, precum si pentru bolnavii nou transplantati prescrierea tratamentului imunopresor se va efectua la recomandarea medicilor specialisti din centrele acreditate pentru efectuarea de transplant cu respectarea principiului cost-beneficiu.

De asemenea, schimbarea medicamentelor originale cu medicamente generice se va realiza numai in conditiile monitorizarii terapeutice a imunosupresie, in mod similar cazurilor nou transplantate. Totodata se interzice medicului de familie sau farmacistului efectuarea oricaror modificari in schema terapeutica recomandata bolnavilor tranplantati .

„Am trimis mai multe memorii Ministerului Sanatatii pentru schimbarea acestor ordine in urma semnalelor pe care le-am avut de la pacienti, membrii ai ATR, fiind sustinuti in acest acest sens si de specialistii din centrele de transplant. De asemenea, am avut si mai multe discutii atat cu ministrul Sanatatii, cat si cu alti oficiali ai institutiei. Schimbarea acestor ordine dovedeste ca putem schimba ceva si pe calea dialogului”, a declarat dl. Tache Gheorghe, primvicepresedinte al Asociatiei Transplantatilor din Romania.