Persoanele asigurate vor putea afla de ce servicii medicale decontate au beneficiat in anul precedent, darsi cat au valorat acestea 1

Asiguratii vor putea afla concret de ce servicii medicale decontate au beneficiat in anul precedent, dar si cat au valorat acestea.  A fost publicata in Monitorul Oficial legea care prevede ca, la cerere, casa de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta are obligatia sa le ofere datele. 

„Casa de asigurari de sanatate la care este luata in evidenţa persoana asigurata, comunica in termen de 45 de zile persoanei asigurate sau reprezentantului legal al acesteia, dupa caz, lista cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurata in anul precedent, decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurari sociale de sanatate, cu precizarea contravalorii acestora, a furnizorilor care le-au efectuat/eliberat, precum şi a datei efectuarii/eliberarii acestora”, este specificat clar in lege.  Lista va putea fi accesata si prin intermediul dosarului electronic al pacientului. 

„CNAS efectueaza, anual sau ori de cate ori este cazul, analize, studii şi prelucrari de date in scopul transparentizarii modului in care serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale sunt decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date”, mai scrie in actul normativ.

Odata legea publicata in Monitorul Oficial, Ministerul Sanatatii are la dispozitie 60 de zile sa elaboreze normele metodologice pentru implementarea acesteia.