Ministerul Sănătăţii a lansat în transparenţă decizională un proiect de Ordin pentru aprobarea modelului legitimației de serviciu acordat personalului angajat în instituţie.

Astfel, emiterea legitimaţiilor de serviciu se face de către Direcţia generală resurse umane, structuri și politici salariale din cadrul Ministerului Sănătății.

De asemenea, legitimaţiile vor avea o lungime de 9,35 cm, o  lăţimea de 5,5 cm, grosimea cartonului va fi de 3 mm, iar materialul va fi din piele ecologică, iar culoarea roșie. Pe exterior va fi inscripţionat “Guvernul României”.

Legitimațiile de serviciu sunt nominale, vor fi întocmite și eliberate de către persoana responsabilă din cadrul Direcţiei generale resurse umane, structuri și politici salariale din cadrul Ministerului Sănătății, se arată în proiectul de ordin.

De asemenea, legitimațiile de serviciu vor fi vizate pentru valabilitate semestrial de către persoana responsabilă din cadrul Direcţiei generale resurse umane, structuri și politici salariale din cadrul Ministerului Sănătății.

În proiect de precizează că pierderea sau furtul legitimațiilor de serviciu se publică în presa scrisă și se anuntă la Direcţia generală resurse umane, structuri și politici salariale din cadrul Ministerului Sănătății în termen de 48 de ore.
De asemenea, la data încetării activității, titularul legitimației de serviciu va depune legitimația la Direcţia generală resurse umane, structuri și politici salariale.

Avizarea legitimaţiilor de serviciu se efectuează semestrial pentru anul în curs, prin aplicarea ștampilei ”Avizat” însoțită de semnatura persoanei responsabile.