MO: Metodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști și a moașelor

0
116

Hotărârea nr. 28/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009, a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial.

Vă prezentăm textul Hotărârii:

În temeiul prevederilor art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Ad in title
Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 10 iunie 2021, emite următoarea hotărâre:
Art. I – Metodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 litera a), liniuțele 4-8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„- se va efectua în direcții de sănătate publică, unități sanitare, unități farmaceutice sau unități medico-sociale autorizate conform legii, stabilite de președinții filialelor OAMGMAMR;

– va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentulșef sau de către o altă persoană desemnată din unitatea respectivă;

– se va desfășura sub îndrumarea unui mentor – asistentul-șef de secție sau un asistent medical principal, desemnat din unitatea respectivă;

– evidența orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către coordonatorul de stagiu desemnat de unitatea gazdă (anexa nr. 11);

– evaluarea și validarea stagiului se vor face în baza fișelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1-81, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către coordonatorul de stagiu/mentorul desemnat de unitatea gazdă;”.

2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Asistenții medicali cu deficiențe de vedere sunt scutiți de la plata taxei de reatestare.”

3. În cuprinsul anexelor nr. 1 și nr. 3-81, sintagma „director de îngrijiri” se înlocuiește cu sintagma „coordonator de stagiu”.

4. În cuprinsul anexei nr. 2, sintagma „șef comisie județeană de igienă” se înlocuiește cu sintagma „coordonator de stagiu”.

5. Anexa nr. 9 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. II – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul precedentCNCAV: Alte două decese înregistrate în România ca urmare a infectării cu tulpina Delta
Articolul următorMS: Ioana Mihăilă, întrevedere cu ambasadoarea Republicii Franceze în România