Ce trebuie să facă DSP-urile pentru combaterea pandemiei de coronavirus

0
25

Stabilirea listei de contacţi direcţi ai persoanelor infectate, realizarea anchetelor epidemiologice, solicitarea detaşării personalului medical, în anumite cazuri, sau controlul şi închiderea cât mai rapide a focarelor de infecţie.
Acestea sunt câteva dintre măsurile care cad în sarcina direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în contextul instituirii unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţia de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

Sarcinile DSP-urilor sunt cuprinse în noul ordin al Ministerului Sănătăţii, care a intrat în vigoare miercuri, după publicarea în Monitorul Oficial.

Vă prezentăm în continuare măsurile referitoare la DSP-uri, cuprinse în Ordinul nr. 1.513 din 3 septembrie 2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

Ad in title

1. Stabilirea listei de contacţi direcţia ai persoanelor infectate

În vederea realizării cu celeritate a atribuţiilor ce le revin în stabilirea listei de contacţi direcţi ai persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 şi a anchetelor epidemiologice, în situaţia constatării unui deficit de personal la nivelul structurilor direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, acestea asigură necesarul de personal, în condiţiile legii.

2. Solicitarea detaşării

În situaţia existenţei unui deficit de personal medical, paramedical şi auxiliar specializat, constatat de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în aria sa de competenţă, aceasta solicită, motivat, detaşarea personalului necesar centrului judeţean de coordonare şi conducere a intervenţiei, respectiv Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

De asemenea, solicită, motivat, detaşarea, în condiţiile legii, de la structurile medicale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale consiliilor judeţene, a personalului medical necesar pentru îndeplinirea sarcinilor dispuse de către Ministerul Sănătăţii în cadrul acţiunilor de prevenire şi combatere a efectelor produse de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, la direcţia de sănătate publică respectivă/a municipiului Bucureşti.

3. Desemnează în cel mult două ore persoanele responsabile de stabilirea listei de contacţi

Desemnează, în cel mult două ore de la confirmarea unui caz pozitiv, persoanele din cadrul DSP/DSPMB responsabile de stabilirea listei de contacţi direcţi ai persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 şi de realizarea anchetelor epidemiologice în focare, prin emiterea unei dispoziţii de către directorii executivi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

Astfel, persoanele desemnate în acest sens au obligaţia de a identifica şi a întocmi lista contacţilor direcţi ai persoanei confirmate în cel mult 24 de ore, în conformitate cu formularul de stabilire a contacţilor direcţi ai cazului confirmat, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul plan. În cazul focarelor, persoanele din cadrul DSP/DSPMB desemnate pentru realizarea anchetei epidemiologice au obligaţia de a finaliza ancheta epidemiologică în focar în termen de 72 de ore, în conformitate cu formularul de anchetă epidemiologică în focar COVID-19, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul plan.

5. Solicită sprijin logistic şi informaţional

Solicită sprijin logistic şi informaţional comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, centrului judeţean de coordonare şi conducere a intervenţiei/Centrului Municipiului Bucureşti de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, precum şi instituţiei prefectului, în vederea identificării şi izolării persoanelor confirmate cu virusul SARS-CoV-2, precum şi a carantinării contacţilor acestora.

6. Asigură operaţionalizarea unor baze de date cu privire la focarele de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 apărute la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.

7. Controlul şi închiderea focarelor

În vederea controlului eficient şi închiderii cât mai rapide a focarelor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 apărute în interiorul societăţilor/instituţiilor publice din aria de competenţă, DSP/DSPMB solicită sprijinul conducerii societăţilor/instituţiilor publice afectate de focare de infecţie SARS-CoV-2, inclusiv prin angrenarea în sprijinirea anchetei epidemiologice a furnizorilor de servicii medicale de medicina muncii aflaţi în relaţie contractuală cu aceste societăţi/instituţii publice şi a comitetelor de sănătate şi securitate în muncă de la nivelul acestora.

8. Asigură transmiterea imediată a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2

Asigură transmiterea imediată a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, ce necesită a fi implementate la nivelul societăţilor/instituţiilor publice afectate de focare de infecţie SARS-CoV-2 şi la nivelul unităţilor sanitare implicate în gestionarea cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19, prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronică la distanţă, şi urmăresc/verifică implementarea acestora prin intermediul serviciilor de control în sănătate publică.

Articolul precedentPlămânul artificial, o nouă terapie pentru bolnavii de COVID-19 de la ATI, la “Victor Babeș” Timișoara
Articolul următorCentrul de Transfuzii Bucureşti va găzdui în acest week-end caravana BLOOD NETWORK