Ministerul Sănătății anunță organizarea, în perioada septembrie-octombrie 2020, a unei sesiuni de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți.

De asemenea, potrivit ministerului, având în vedere situația epidemiologică actuală, dosarele celor interesați se vor transmite exclusiv prin poștă sau servicii de curierat la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 14 septembrie 2020 – 24 septembrie 2020, data poștei, inclusiv.

Lista locurilor de pregătire disponibile pentru sesiunea de transfer septembrie-octombrie poate fi consultată AICI.

Potrivit MS, pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza cărora se vor analiza solicitările:

a) anul de rezidențiat ( VI, V,…. I);
b) unic susținător al unui copil minor;
c) soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
d) locuință în centrul universitar solicitat sau la mai puțin de 100 km;
e) părinți bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar
solicitat
f) cadru didactic în centrul universitar solicitat

Ministerul Sănătăţii precizează că în situațiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunțat, cei în cauza pot beneficia de detașări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depășită.

Documente necesare schimbării centrului de pregătire:

În vederea schimbării centrului de pregătire, solicitanții vor prezenta
următoarele documente:

a) cerere de schimbare a centrului de pregătire în care se vor menționa obligatoriu
elementele de contact (telefon, email);
b) documente justificative privind motivele solicitării;
c) acordul de plecare al conducerii instituției de învățământ superior cu profil
medical;
d) acordul de primire al conducerii instituției de învățământ superior cu profil
medical;
e) acordul unui coordonator de rezidențiat din specialitatea în care este confirmat
rezidentul din centrul universitar de primire;
f) acordul unității angajatoare, pentru rezidenții pe post, iar rezidenții pe loc vor
prezenta avizul unei unități angajatoare din centrul universitar solicitat.

Ministerul recomandă solicitanților să obțină acordurile mai sus menționate prin corespondență electronică, cu condiția ca acestea să îndeplinească toate cerințele privind semnăturile avizate și număr de înregistrare.

De asemenea, direcțiile de sănătate publică vor transmite Ministerului Sănătății până cel târziu la data de 30 septembrie 2020, tabelele (în format Excel) cu solicitările înregistrate, care vor cuprinde următoarele rubrici:
numele și prenumele;
specialitatea;
rezident pe loc/post
unitatea sanitară de încadrare;
anul de rezidențiat;
centrul universitar în care se pregătește;
centrul universitar solicitat;
coordonator din centrul universitar solicitat;
motivele solicitării (pe scurt)

Analizarea cererilor depuse se va face în perioada 1-7 octombrie 2020, iar afișarea cererilor admise/respinse se va face la data de 12 octombrie 2020 pe site-l Ministerului Sănătății.

Schimbarea centrelor de pregătire va fi operațională cu data de 15 octombrie 2020.