Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de obținere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuți

0
347

Ordinul pentru aprobarea Metodologiei-Cadru de organizare și desfășurare a examenului de obținere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuți a fost publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit actului normativ, Colegiul Fizioterapeuților din România ( CFZRO) organizează examenul pentru obținerea gradului specialist, respectiv principal pentru fizioterapeuți, anual, în sesiuni naționale.

Organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului specialist, respectiv principal este coordonată de CFZRO și se desfășoară la nivelul colegiilor teritoriale din cadrul CFZRO.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor de organizator, CFZRO colaborează cu Ministerul Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în vederea asigurării condițiilor optime de desfășurare a examenului pentru obținerea gradului specialist, respectiv principal.

Conform Metodologiei-Cadru, în vederea organizării și susținerii examenului pentru obținerea gradului specialist, respectiv principal, CFZRO constituie o comisie centrală de examen și comisii de examen teritoriale și a municipiului București, precum și comisia de specialiști desemnată să elaboreze subiectele de examen.

Ministerul Sănătății desemnează reprezentanți în comisia centrală de examen, iar direcțiile de sănătate publică desemnează reprezentanți în comisiile teritoriale de examen.

Examenul pentru obținerea gradului specialist, respectiv principal se desfășoară în două etape:

a) etapa I, eliminatorie – verificarea dosarelor de înscriere;
b) etapa a II-a – verificarea cunoștințelor prin test grilă.

Sunt declarați promovați candidații care obțin la testul-grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

Rezultatele finale ale examenului se validează prin decizie a președintelui comisiei centrale de examen.

Testul-grilă și, respectiv, grila de corectură se elaborează de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor.

CFZRO publică anunțul de examen pe site-ul www.colegiulfizioterapeutilor.ro cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru începerea examenului de grad specialist ori principal.

Tematica şi bibliografia pentru examen se elaborează de către comisia de elaborare a subiectelor, se aprobă de către preşedintele CFZRO şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-ul www.colegiulfizioterapeuţilor.ro.

Înscrierea candidaților la examen

Potrivit Metodologiei-Cadru, la examenul de grad specialist sau principal se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt membri ai CFZRO;

b) fac dovada unei experiențe profesionale cumulate de minimum:

  • 5 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul principal al profesiei de kinetoterapeut sau profesor cultură fizică medicală;
  • 4 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul specialist al profesiei de fiziokinetoterapeut;
  • 5 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul principal al profesiei de fiziokinetoterapeut;
  • 5 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul principal al profesiei de fizioterapeut;

c) au achitat taxa de participare la examen.

Prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităților profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru funcția în cauză.

Prevederile de mai sus se aplică și în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii.

Organizarea și desfășurarea testului grilă

Comisia de elaborare a subiectelor alcătuiește testul-grilă, precum și grila de corectură pentru fiecare funcție pentru care se organizează examenul de grad specialist sau principal.

Testul-grilă conține 100 de întrebări și se desfășoară pe durata a două ore, pe parcursul cărora candidatul completează grila de răspuns.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect.

Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.

Promovarea examenului de grad specialist sau principal se atestă prin certificat de grad specialist sau principal.

Certificatul de grad specialist sau principal se eliberează de către CFZRO candidaților promovați, în termen de 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de grad specialist sau principal.

Metodologia-Cadru de organizare și desfășurare a examenului de obținere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuți poate fi consultată AICI

Articolul precedentStudiu: Cheia tratamentului împotriva cancerului de sân ar putea fi deținută de o variantă a unei proteine
Articolul următorTehnologia care poate diagnostica boli prin identificarea celulelor moarte din sânge