Legea sanatatii aflata in dezbatere publica precizeaza ca persoanele care nu platesc contributia la sanatate primesc servicii medicale doar in cazul urgentelor medico-chirurgicale, al bolilor infectioase si al celor din Programul national de imunizari, in cadrul unui pachet minimal de servicii stabilit prin Contractul cadru.

Astfel, nerespectarea obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate duce la diminuarea pachetului de servicii de baza. Aceasta diminuare are loc dupa trei luni de la ultima plata a contributiei. Contributiile pentru sanatate provin din veniturile din salarii sau asimilate salariilor, precum si din veniturile realizate din desfasurarea unor activitati dependente, veniturile din activitati independente, veniturile din agricultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor, veniturile din investitii, veniturile din premii si din jocuri de noroc cu exceptia veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare, dobanzi si veniturile din pensii care depasesc 740 lei.

De asemenea persoanele care nu realizeaza venituri si care nu se incadreaza in categoriile care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, dar care au obligatia sa se asigure, platesc contributia lunara de asigurari sociale de sanatate calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Totodata proiectul de lege subliniaza ca exista mai multe categorii de persoane considerate asigurate, plata contributiei provenind din diverse surse legale, printre care bugetul de stat, angajatori, fondul de somaj. Sunt asigurate persoanele fara venituri proprii, dar care se afla in intretinerea unei persoane asigurate, cei care se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, cei care se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la varsta de doi ani. Cei care au in intretinere o astfel de persoana platesc o contributie de 5,5% calculata la jumatate din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

De plata contributiei de sanatate sunt scutiti pensionarii cu venituri mai mici de 740 lei, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, cele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv. De asemenea nu platesc contributia la sistemul de sanatate, persoanele care beneficiaza de ajutor social, strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii sau expulzarii, precum si cei care sunt victime ale traficului de persoane, personalul monahal al cultelor recunoscute, tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca si care nu primesc ajutor social.