Legea care acordă personalului didactic cu integrare clinică o indemnizație de 50% din salariu a fost promulgată

0
1665

Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Potrivit actului normativ persoanele cu integrare clinică vor primi, începând cu 1 ianuarie 2021, pe lângă salariul pentru jumătate de normă, o indemnizație echivalentă cu jumătate din salariul de bază al funcției de medic, medic stomatolog sau farmacist.

2. La articolul 165, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1.1) – alin. (1.3), cu următorul cuprins:

„(1.1) Personalul didactic medico-farmaceutic din universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unitățile și instituțiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, în unitățile medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în unitățile și instituțiile medicale din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și în spitale și cabinete private.

(1.2 ) Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2021, cadrele didactice prevăzute la alin. (1.1) care desfășoară activitate integrată, beneficiază şi de o indemnizație lunară egală cu 50% din salariul de bază al funcției de medic, medic stomatolog sau farmacist, corespunzător vechimii în muncă și gradului profesional deţinut.

(1.3) Indemnizația prevăzută la alin. (12) se suportă de la bugetul de stat şi nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul precedentCare sunt recomandările CE privind o abordare comună, la nivelul UE, a testării pentru COVID-19
Articolul următorUn centru de îngrijire vârstnici din județul Mureș a lansat un ghid de bune practici pentru managementul COVID-19