Coordonatorii Programului Național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei împreună cu specialiștii din cadrul Comisiei de Pneumologie a Ministerului Sănătății au elaborat Ghidul Național Managementul Cazurilor de Tuberculoză Chimiorezistentă, ”în vederea asigurării necesarului de medicamente în timp util sau posibilitatea înlocuirii medicamentelor antituberculoase existente în schemele actuale de tratament care nu sunt disponibile la un moment dat pe piața din România, cu alte medicamente similare”. Proiectul de ordin pentru aprobarea acestui ghid a fost publicat în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății (MS).

”În România, tuberculoza continuă să rămână una din problemele prioritare de sănătate publică, țara noastră înregistrează în acest moment una din cele mai ridicate incidențe pentru tuberculoză din țările europene, iar tuberculoza multi drog rezistentă (TB MDR) reprezintă o problemă majoră atât la nivel național cât și la nivel mondial”, potrivit referatului de aprobare postat pe site-ul MS.

Ghidul a primit avizul Colegiului Medicilor din România luna trecută.

Potrivit referatului de aprobare, Ministerul Sănătății, la propunerea Agenției Naționale de Programe de Sănătate, a organizat proceduri de achiziție publică centralizată în urma cărora a încheiat acorduri – cadru care au ca obiect furnizarea medicamentelor antituberculoase care se acordă bolnavilor incluși în Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei.

Astfel, Ministerul Sănătății are în derulare următoarele acorduri – cadru:

  • 54 acorduri – cadru care au ca obiect furnizarea medicamentelor antiretrovirale și antiinfecțioase acordate pentru tratamentul bolnavilor cu infecție HIV / SIDA, cu valabilitatea până la :22.11.2020 (48 acorduri – cadru), 14.06.2021 (2 acorduri – cadru), 13.02.2022 (4 acorduri – cadru);
  • 25 acorduri – cadru care au ca obiect furnizarea medicamentelor antituberculoase, acordate pentru tratamentul bolnavilor cu infecție TB, cu valabilitate până la 14.06.2021 (21 acorduri – cadru), 30.08.2021 (acord – cadru) și 04.09.2021 (3 acorduri – cadru).

”Începând cu sfârșitul anului 2019, după finalizarea reluării competiției pentru medicamentele HIV sau chiar de la începutul derulării unor acorduri – cadru unitățile sanitare care implementează programe au semnalat probleme în furnizarea de medicamente de către operatorii economici aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății. Astfel, fie operatorii economici au notificat unitățile sanitare cu privire la imposibilitatea semnării contractelor subsecvente acordurilor – cadru, fie nu au onorat comenzile efectuate de spitale în condițiile contractelor încheiate, motivând lipsa stocurilor și, pe cale de consecință, lipsa medicamentelor de pe piața din România”, se arată în referat.

Potrivit MS, aceste probleme au fost accentuate de contextul epidemiologic actual, motivațiile fiind diverse, precum:

  • unele medicamente au fost dimensionate la nivelul consumurilor înregistrate în anul 2019, acest consum fiind depășit în anul 2020 deoarece medicamentele au fost utilizate pentru tratamentul bolnavilor cu infecție COVID – 19, în condiții de indicație terapeutică off – label;
  • alte medicamente nu pot fi asigurate din cauza interdicțiilor de transport a materiilor prime și chiar a medicamentelor, survenite în perioada stării de urgență;
  • modificarea clasamentului operatorilor economici ca urmare a reluării competiției în luna noiembrie 2019, astfel încât noii operatori nu au putut răspunde comenzilor efectuate de spitale.