Examen pentru reatestarea unor asistenți ce își reiau activitatea după o perioadă mai mare de patru ani

0
280

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își reiau activitatea profesională, în baza contractului de muncă existent, după o perioadă de întrerupere a exercitării profesiei mai mare de patru ani, ca urmare a suspendării contractului de muncă pentru concedii de risc maternal/de maternitate și/sau pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, vor fi reatestați profesional prin susținerea probei teoretice.

Hotărârea a fost luată în cadrul Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința extraordinară din data de 26 octombrie 2021 și a fost publicată în Monitorul Oficial.

„Hotărârea nr. 46/2021 pentru completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009. Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința extraordinară din data de 26 octombrie 2021, emite următoarea hotărâre:

Art. I. –
Metodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

– La articolul 41, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își reiau activitatea profesională, în baza contractului de muncă existent, după o perioadă de întrerupere a exercitării profesiei mai mare de 4 ani, ca urmare a suspendării contractului de muncă pentru concedii de risc maternal/de maternitate și/sau pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, vor fi reatestați profesional prin susținerea probei teoretice prevăzute la art. 4 lit. b).”

Art. II. –
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”.

Articolul precedent8 noiembrie, Ziua internaţională a radiologiei
Articolul următorGermania: Nivel record al incidenței cazurilor COVID-19 calculată la șapte zile