Ministerul Sanatatii a publicat in Monitorul Oficial criteriile si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca institutiile de invatamant superior particulare acreditate pentru a derula programe in rezidentiat, precum si pe cele pentru spitalele judetene, militare si private care vor sa pregateasca rezidenti.

Pentru institutiile de invatamant superior particulare acreditate criteriile sunt urmatoarele:

– Sa faca dovada acreditarii de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior

– Sa aiba un numar de cel putin cinci coordonatori care sa asigure pregatirea in cel putin cinci specialitati prevazute in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

– Sa aiba Departament de pregatire postuniversitara

– Sa aiba cel putin un ciclu de formare universitara cu drept de organizare a examenului de licenta confirmat

Coordonatorul de rezidentiat poate avea unul sau mai multi responsabili de formare, apartinand unitatilor sanitare care respecta criteriile privind acreditarea si reacreditarea. Coordonatorul poate solicita Ministerului Sanatatii completarea listei si cu acele unitati sanitare care nu sunt afiliate centrului universitar din care face parte coordonatorul, dar pot asigura anumite module prevazute in curricula de pregatire.

Coordonatorul de rezidentiat sau directorul de program de rezidentiat, dupa caz, selecteaza din lista unitatilor sanitare acreditate in care se desfasoara programele de rezidentiat, elaborata de Ministerul Sanatatii, responsabilii de formare aferenti, astfel incat sa fie acoperita intreaga arie de module de formare a rezidentilor din programe de pregatire.

Coordonatorii de rezidentiat sau directorul de program de rezidentiat, dupa caz, au/are obligatia sa se asigure ca rezidentii pot alege liber, rotatiile de stagii in toate unitatile sanitare acreditate, conform curriculei si in ordinea mediilor.

 

Spitalele private care vor sa deruleze programe de rezidentiat trebuie sa depuna o declaratie pe proprie raspundere

 

Unitatile sanitare private care vor sa deruleze programe de rezidentiat incepand de anul viitor trebuie sa depuna pana pe 31 decembrie 2019 o declaratie pe proprie raspundere, asumata de reprezentantul legal al unitatii sanitare respective, in care declara ca intrunesc cumulativ criteriile generale de acreditare si reacreditare a unitatilor sanitare in care se desfasoara programele de rezidentiat.

 

Procedura ce trebuie urmata de spitalele judetene si militare care vor sa pregateasca rezidenti

 

Ministerul Sanatatii a publicat in Monitorul Oficial criteriile pentru acreditarea si reacreditarea unitatilor sanitare in care se desfasoara programele de rezidentiat, precum si procedura ce trebuie urmata de spitalele judetene si militare care vor sa pregateasca rezidenti.

 

Criteriile generale:

 

 • Acreditarea de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate a unitatii sanitare
 • Existenta sectiilor/compartimentelor clinice care asigura asistenta medicala pentru unitatile sanitare private
 • Existenta responsabililor de formare dintre cei care detin functiile de sef de sectie, sef laborator sau farmacist-sef
 • Existenta indrumatorilor de rezidentiat, medici primari sau specialisti, cu experienta de cel putin cinci ani in domeniul specialitatii respective, care sa asigure indrumarea si formarea rezidentilor pe durata modulelor in domeniul respectiv
 • Dotarea necesara pentru acordarea asistentei medicale de specialitate pacientilor cu patologii diverse, astfel incat sa asigure acoperirea baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice pentru specialitatea in care se acorda acreditarea pentru pregatirea in rezidentiat
 • Dovada incadrarii de personal specializat, care sa indeplineasca atributiile ce revin responsabilului de formare si indrumatorului de rezidentiat pentru a asigura formarea si indrumarea rezidentilor pe durata modulelor in domeniul respectiv

 

Criterii specifice:

 

 1. Pentru specialitatea medicina de familie

Unitatile sanitare in care se desfasoara programe de rezidentiat in specialitatea medicina de familie sunt:

 • Cabinetele medicale individuale de medicina de familie, in care desfasoara activitate medici primari sau specialisti cu minimum cinci ani vechime in specialitatea medicina de familie, aflate intr-o relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate
 • Ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic si tratament si alte structuri medicale incadrate cu medici primari sau specialisti cu minimum cinci ani vechime, confirmati in specialitatile corespondente din curricula
 1. Pentru specialitatea medicina de urgenta
 • Unitatea de primire a urgentelor functioneaza in cadrul unui spital regional sau judetean
 • Numarul minim pe an la cazurilor critice si al cazurilor de urgenta necritice inregistrate in unitatea de primiri urgente este de 20.000 de pacienti

 

Procedurile de acreditare si reacreditare a unitatilor sanitare in care se pot derula programe de rezidentiat

 

Procedura de acreditare/reacreditare a unitatilor sanitare interesate sa efectueze pregatirea in rezidentiat este urmatoarea:

 • Dosarul continand documentele necesare acreditarii/reacreditarii asumate sub semnatura de catre reprezentantul legal, se depune la directia de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti, dupa caz, unde isi desfasoara activitatea unitatea sanitara
 • Directia de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti, dupa caz, analizeaza dosarul si inainteaza Ministerului Sanatatii, in maximum 20 zile lucratoare de la data depunerii dosarului, propunerea de acreditare/reacreditare in vederea derularii programului de rezidentiat, cu precizarea specialitatilor pentru care se face acreditarea
 • Avizul pentru acreditarea/reacreditarea se emite de catre ministrul sanatatii in baza unui referat initiat de centrul de resurse umane in sanatate publica

Pregatirea in rezidentiat in unitati sanitare care nu au mai derulat pana acum programe de rezidentiat, incepand cu sesiunea de rezidentiat din data de 8 decembrie 2019, este posibila numai daca pana la data de 6 ianuarie 2020 solicitantii depun la MS, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, documentatia completa.

Aceste spitale vor putea efectua pregatirea in rezidentiat incepand cu data de 1.02.2020, numai dupa asumarea indeplinirii tuturor criteriilor necesare acreditarii.