Personal din 261 de unități sanitare din țară, aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate, va beneficia de stimulentul de risc în valoare de 2.500 de lei brut pe lună.

Lista unităților a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 415.

Stimulentul se acordă:

– personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19

– personalului menționat mai sus care, în urma desfășurării activității, a fost diagnosticat cu COVID-19

Potrivit documentului, categoriile de personal menționate beneficiază de un singur stimulent de risc, acordat lunar pe durata stării de urgență, chiar dacă acestea își desfășoară activitatea în una sau mai multe unități angajatoare.

Lista personalului din cadrul categoriilor menționate care beneficiază de stimulent se stabilește prin decizie a conducătorului unității angajatoare, pentru activitatea desfășurată în cadrul unității, inclusiv pentru activitatea desfășurată în condițiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.