Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie aduce în atenția publicului și cabinetelor de medicina familiei mai multe întrebări și răspunsuri despre acordarea concediilor medicale pentru cod de indemnizație 07 – carantină, pe perioada stării de urgență.

De asemenea, Federația solicită dezvoltarea în regim de urgență de către Serviciul de Telecomunicații Speciale a unei platforme informatice prin care un document înlocuitor al certificatului de concediu medical cod 07-carantină să fie descărcat direct de persoana beneficiară sau de plătitorul de indemnizații.

Reprezentanții Federației propun ca o soluție alternativă, tranzitorie, ca certificatele de concediu medical să fie acordate direct de casele de asigurări de sănătate, prin completarea articolelor 27 și 27 din NORME din 5 ianuarie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, similar concediilor medicale pentru persoanele care au beneficiat de tratament în străinătate.

Iată câteva răspunsuri oferite de Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie:

  1. Cine are dreptul la concediu medical și plata indemnizaţiei de 75%? Cine primește doar o adeverinţă medicală prin care justifică zilele de absenţă?

Răspuns: Solicitaţi precizări angajatorului/plătitorului indemnizaţiei dumneavoastră sau/și casei de asigurări de sănătate la care sunteţi asigurat/ă

2. Ce document trebuie să primesc de la Direcţia de Sănătate Publică pentru acordarea certificatului de concediu medical pentru carantină (cod 07) dacă am dreptul să beneficiez de concediu medical?

Răspuns: Trebuie să primiţi de la DSP un document care poate fi numit certificat sau adeverinţă și care vă poate fi eliberat de DSP și prin mijloacele electronice de transmitere la distanţă la o dată ulterioară, după ce aţi depus la DSP inclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă declaraţia pe proprie răspundere conform modelului din Anexa nr. 2 a Ordinului 414/2020.

3.Ce este avizul epidemiologic de ieșire din carantină, acordat la ieșirea din carantină instituţionalizată în spaţii special amenajate, și cine mi-l eliberează?

Răspuns: Avizul epidemiologic de ieșire din carantină este un document justificativ privind starea de sănătate a persoanei suspectate a fi purtătoarea unei boli contagioase, asupra căreia a fost dispusă de autorităţi măsura carantinei instituţionalizate în spaţii special amenajate. Avizul epidemiologic de ieșire din carantină este eliberat de Direcţia de Sănătate Publică la ieșirea din perioada de carantină instituţionalizată în spaţii special amenajate.

4. Ce este avizul epidemiologic de ieșire din izolare la domiciliu și cine mi-l eliberează?

Răspuns: Avizul epidemiologic de ieșire din izolare la domiciliu nu mai este necesar începând cu 25 martie 2020 persoanelor care s-au aflat în izolare la domiciliu, dacă nu prezintă simptome de boală. Persoanelor care au ieșit din izolare la domiciliu anterior datei de 25 martie 2020, și au fost monitorizate de medicul lor de familie, le-a fost eliberat avizul epidemiologic de medicul de familie. Dacă nu au avut medic de familie, avizul epidemiologic a fost eliberat de DSP.

5. Când se eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină (cod 07) persoanelor care au dreptul să beneficieze de concediu medical?

Răspuns: La o dată ulterioară, pentru luna în curs sau luna anterioară, și prin excepţie pe perioada stării de urgenţă nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă.

6. Când trebuie depus la plătitor (angajator sau alţi plătitori) certificatul de concediu medical pentru carantină, pe perioada stării de urgenţă?

Răspuns: Electronic până cel mai târziu la sfârșitul lunii în care a fost eliberat. În original în termen de 60 de zile calendaristice

7. Mai este necesară adeverinţa de la angajator/plătitor pentru emiterea certificatului de concediu medical – pe orice cod, pentru orice motiv – pe perioada stării de urgenţă?

Răspuns: DA, și poate fi eliberată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Atenţie! Modelul adeverinţei a fost schimbat în 27 martie 2020, prin Anexa Ordinului 502/417/2020.

8. Mai este necesară vizarea de către medicul de familie a certificatelor de concediu medical – pe orice cod, pentru orice motiv – acordate de către alţi medici?

Răspuns: NU, nu mai este necesară vizarea certificatelor de CM pe perioada stării de urgenţă.

9. Pot solicita medicului transmiterea prin mijloace electronice de transmitere la distantă a certificatului de concediu medical, pe perioada stării de urgenţă?

Răspuns: DA, pe perioada stării de urgenţă, dar doar după aprobarea de către CNAS a consultaţiilor la distanţă.

10. Pot transmite prin mijloace electronice către angajator/plătitor certificatul de concediu medical, pe perioada stării de urgenţă?

Răspuns: DA, pe perioada stării de urgenţă.

11.Mai trebuie să depun la angajator/plătitor formularele originale (alb-roz) ale certificatului de concediu medical, pe perioada stării de urgenţă?

Răspuns: DA, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării de către medic, pe perioada stării de urgenţă.

12. Cum beneficiez de concediu medical dacă sunt internat în spital cu COVID-19?

Răspuns: Veţi primi certificatele de concediu medical la externarea din spital, pentru perioada internării și, dacă este necesar, pentru un număr de zile după externare. Dacă starea de sănătate nu vă va permite să reluaţi activitatea nici după numărul de zile acordate după externare, medicul de familie va prelungi concediul medical cu cel mult 14 zile, în baza scrisorii medicale eliberate din spital.