CNAS: Serviciile medicale acordate de medicii de familie vor fi extinse, prin introducerea de noi servicii de diagnostic și tratament

0
1075

Serviciile medicale acordate de medicii de familie vor fi extinse, conform curriculei de pregătire, prin introducerea de noi servicii de diagnostic și tratament, care vor putea fi acordate atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie cât și la domiciliul pacientului sau la locul solicitării, a transmis, vineri, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

“În scopul asigurării accesului permanent la serviciile acordate de medicii de familie, pentru a determina diminuarea perioadei de recuperare a sănătății și reducerea numărului de internări evitabile, vor fi extinse serviciile medicale acordate de medicii de familie conform curriculei de pregătire, prin introducerea de noi servicii de diagnostic și tratament, care vor putea fi acordate atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie cât și la domiciliul pacientului sau la locul solicitării. Medicul de familie va putea efectua și la domiciliu sau în afara programului de lucru orice tratament injectabil sau perfuzabil necesar, în urma consultației pe care acesta o acordă pacienților din lista proprie“, potrivit unui comunicat CNAS.

Potrivit sursei citate, de la 1 aprilie 2022 vor intra în vigoare modificările și completările la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 (pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022), aprobate, vineri, de Executiv.

“Prin actul normativ aprobat azi de Guvern vom asigura armonizarea, în mod nediscriminatoriu, a modalităților de plată pentru toate specialitățile clinice pentru care se decontează servicii realizate de medicii cu specialități clinice, deci și a medicilor de familie, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Aceste reglementări permit utilizarea în totalitate, pe parcursul unui an, a fondurilor alocate asistenței medicale primare prin legile bugetare anuale, cu destinația pentru care au fost alocate pentru serviciile efectiv realizate de către medicii de familie”, a declarat conf. dr. Adela Cojan, președintele interimar al CNAS, citată în comunicat.

De asemenea, anunță CNAS, pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinde și consultațiile și serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare în cabinetul medical.

“A fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel încât să asigure accesul asiguraților pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână și minimum 5 zile pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate. Pentru asigurarea individualizării serviciilor acordate în funcție de necesitățile fiecărui pacient, serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se acordă numai pe baza planurilor eliberate de medicii de medicină fizică și de reabilitare aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate“, informează sursa citată.

O serie de reglementări aprobate prin actul normativ vizează derularea relațiilor contractuale între casele de asigurări de sănătate și furnizori. Astfel, a fost prevăzută posibilitatea majorării programului de lucru cu maximum 17,5 ore pe săptămână pentru fiecare medic de specialitate paraclinică, în situația în care necesarul de servicii medicale presupune prelungirea programului de lucru.

“De asemenea, pentru îmbunătățirea gestionării eficiente a FNUASS au fost reglementate valorile garantate ale punctelor per capita și pe serviciu medical în asistența medicală primară și a valorii garantate a punctului pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice. Pentru un acces cât mai bun al asiguraților la serviciile medicale prespitalicești, fondurile neconsumate până în luna decembrie a anului curent vor fi utilizate pentru plata serviciilor medicale realizate care depășesc limitele stabilite conform programului de lucru, în mod proporțional cu numărul de puncte realizat, până la consumarea acestor sume“, mai transmite CNAS.

Potrivit președintelui interimar al CNAS, în acest mod se va asigura optimizarea accesului asiguraților la serviciile medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate și utilizarea eficientă a fondului alocat cu această destinație, “sumele neconsumate până în luna decembrie a anului curent urmând a fi utilizate pentru plata serviciilor medicale realizate de medicii de specialitate din ambulatoriu care depășesc limitele stabilite conform programului de lucru, în mod proporțional cu numărul de puncte realizat de fiecare medic, până la consumarea acestor sume“.

Prin Ordin al ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, până la data de 1 aprilie 2022 vor fi aprobate noile norme de aplicare a pachetelor de servicii și a Contractului-cadru.

Articolul precedent11 ambulanțe de tip A și B, donate Ucrainei
Articolul următorIași: A fost inaugurat Centrul de Screening şi Diagnostic în Boli Oncologice