Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) propune creșterea la 1.299 de lei a plafonului pensiilor până la care medicamentele sunt compensate de stat în proporție de 90% . Un proiect de Hotărâre de Guvern în acest sens a fost publicată pe site-ul CNAS.

Potrivit proiectului, decizia este necesară pentru punerea ”în concordanță a unor dispoziții din legislația sistemului de asigurări sociale de sănătate referitoare la medicamentele acordate în ambulatoriu persoanelor cu venituri mici din pensii, urmare a creșterii valorii punctului de pensie al acestora”.

În prezent, de această compensare beneficiază persoanele cu pensii de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, iar finanţarea se asigură în proporţie de 50% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi, respectiv, de 40% de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

La începutul lunii viitoare, însă, punctul de pensie va crește cu 14%, de la 1.265 lei la 1.442 lei.