Colegiul Farmaciștilor din București a realizat un sondaj pe bază de chestionar pentru a identifica factorii care influențează negativ activitatea farmaciștilor din farmaciile de circuit deschis și care îi determină să facă diverse compromisuri sub aspect profesional.

Sondajul a fost realizat în perioada 12 mai-22 iulie 2020 pe un număr de 748 de respondenți.

Astfel, un procent de 73,4% dintre respondenți au spus că lipsa unor medicamente uzuale din farmacii perturbă activitatea.

Totodată, 68,2% dintre cei intervievați au spus că direcționarea pacienților către anumite farmacii de către unii medici influențează negativ activitatea.

De asemenea, delegarea către farmacist a unor sarcini și atribuții fără legătură cu profesia sa este considerată un factor perturbator al activității curente de către 63,9% dintre respondenți.

Nerespectarea în unele cazuri a regulilor de eliberare a medicamentelor exclusiv de către farmaciști reprezintă un factor care influențează negativ activitatea pentru 62,7% dintre respondenți.

Totodată, impunerea recomandării unui anumit medicament original sau generic de pe rețete în defavoarea altuia, pe criterii comerciale afectează nefavorabil activitatea a 62, 3% dintre respondenți.

Nivelul salariului în raport cu efortul depus și cu pregătirea profesională constituie un element de nemulțumire pentru 76,9% dintre respondenți.

Existența „target-ului” care condiționează nivelul venitului lunar reprezintă un element de nemulțumire pentru 79,3% dintre respondenți.

Programul de lucru extins (week-end, sărbători legale) nemulțumește 76,3% dintre respondenți.

De asemenea, cele mai frecvente comentarii consemnate la categoria „Alte mențiuni” fac referire la:

  • Introducerea unui element distinctiv care să permită deosebirea vizuală dintre farmacist și asistentul de farmacie;
  • Interzicerea prin lege a reclamelor la OTC-uri, suplimente și farmacii;
  • Introducerea prin lege a consilierii pacienților ca serviciu farmaceutic distinct;
  • Impunerea unei distanțe minime între farmacii;
  • Încurajarea farmaciilor să reia activitatea de receptură;
  • Introducerea obligatorie în toate farmaciile a geamurilor sau parapeților din plexiglass care să delimiteze spațiul destinat exclusiv personalului de cel în care au acces pacienții;
  • Adaptarea sistemului de învățământ de specialitate la realitatea actuală pentru a genera farmaciști mai bine pregătiți;
  • Creșterea gradului de implicare a Colegiului Farmaciștilor în apărarea intereselor membrilor săi și la îmbunătățirea imaginii farmaciștilor.