Risc epidemiologic de gravitate maximă într-o localitate din sudul țării. Autoritățile au impus, începând cu ora 17.00, carantina zonală, după ce au fost depistate 32 de persoane infectate cu noul coronavirus SARS-CoV-2, dintr-un total de 3.600 de locuitori.

În plus, alte 37 de persoane sunt contacți cu cei infectați.

„Începând cu data de 22 iulie 2020, ora 17.00, se instituie măsura de carantină pentru localitatea Cartojani din comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu, în conformitate cu Ordinul Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659201 din 22 iulie 2020. Măsura a fost instituită luându-se în considerare situaţia epidemiologică din judeţul Giurgiu, comuna Roata de Jos, localitatea Cartojani, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unui număr de 32 de persoane infectate prin transmitere comunitară, la o populaţie de 3.600 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Prefectura Giurgiu.

Măsurile impuse în zona carantinată

 • În/din zona de carantină din localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, este permisă intrarea, respectiv ieşirea pentru transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice, precum şi aprovizionării populaţiei pe baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului.
 • În/din zona de carantină menţionată este permisă intrarea, respectiv ieşirea persoanelor care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilităţi publice, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă. comunicaţiilor şi transporturilor.
 • În/din zona de carantină este permisă intrarea, respectiv ieşirea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, sanitar veterinar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, serviciilor de utilitate publică, energetic, alimentaţiei publice, alimentării cu apă. comunicaţiilor şi transporturilor, gospodăririi apelor, doar pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice operaţionale.
 • În/din zona de carantină este permisă intrarea, respectiv ieşirea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care activează în domeniul agriculturii, pomiculturii, creşterii animalelor şi apiculturii, pe baza documentelor justificative emise şi certificate de autorităţile competente, care să ateste natura activităţii, doar pentru desfăşurarea acestor activităţi. Persoanele mai-sus menționate vor putea părăsi zona de carantină, fie ca urmare a solicitării angajatorului, fie ca urmare a solicitării persoanelor în cauză cu aprobarea angajatorului, numai după ce obţin aprobarea scrisă a Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Giurgiu.
 • În/din zona de carantină este permisă intrarea, respectiv ieşirea materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice (materiale, financiare, umane), precum si aprovizionării populaţiei, pe baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului.
 • Toate persoanele prevăzute mai sus vor prezenta autorităţilor legitimaţia de serviciu (valabilă pentru instituţiile bugetare) sau adeverinţa de salariat eliberată de angajator (valabilă pentru celelalte categorii).
 • În cadrul adeverinţei eliberate de către angajator, trebuie specificat în clar următoarele aspecte: datele de contact şi de identificare ale angajatorului, datele de contact şi de identificare ale persoanei angajate/salariate, numărul contractului individual de muncă, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliul şi locaţia în care aceasta îşi desfăşoară activitatea de lucru, precum şi necesitatea argumentată a prezenţei angajatului la locul de muncă şi faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologie.
 • Persoanele din zona de carantină care necesită asistenţă medicală de urgenţă în situaţii speciale (ex. chimioterapie, tratament/întreţinere după chimioterapie, programe naţionale de sănătate etc) în centre medicale/unităţi spitaliceşti specializate, se pot deplasa conform programării. în intervalul orar 06.00-22.00, cu informarea prealabilă a Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu.
 • Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor de mai sus vor prezenta documente medicale justificative, dovada programării pentru data în care efectuează deplasarea şi declaraţie pe proprie răspundere în care se va preciza traseul deplasării, mijlocul de transport şi datele de identificare ale însoţitorului (dacă este cazul).
 • Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor de mai sus se vor deplasa numai cu mijloace de transport proprietatea personală sau proprietatea însoţitorului/ conducătorului auto sau cu autospeciale sanitare.
 • În interiorul zonei de carantină este obligatorie acoperirea nasului şi a gurii la ieşirea din casă, în toate spaţiile publice, cu măşti de protecţie.
 • În zona de carantină se instituie ca măsură obligatorie pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona în cauză limitarea la maximum a deplasării şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri.
 • Administratorii şi deţinătorii spaţiilor comerciale din zona de carantină au obligaţia dotării acestor spaţii cu dispozitive de dezinfecţie a mâinilor pe bază de alcool.

Măsuri luate de Primăria comunei Roata de Jos

a) asigurarea dezinfecţiei focarelor de infecţie din zona de carantină prin intermediul unei firme specializate autorizate, sub îndrumarea Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu;

b) colectarea deşeurilor şi procedurile aplicabile pentru asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate etc.);

c) distribuirea sacilor menajeri şi pubelelor pentru locaţiile în care au fost identificate persoane infectate cu COVID-19, deşeurile rezultate urmând a fi colectate, eliminate şi neutralizate de către o firmă specializată autorizată;

d) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;

e) asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitatea farmaceutică specifică în analiza de risc;

f) punerea la dispoziţia persoanelor carantinate a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate, în contextul epidemiologie existent;

g) inventarierea tuturor persoanelor cu domiciliu, reşedinţă ori adresă declarată în zona de carantină stabilită prin Ordinul Comandantului Acţiunii şi comunicarea datelor către CJCCI Giurgiu.

h)Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, în colaborare cu autoritatea publică locală, va stabili rute ocolitoare a zonei carantinate şi va informa populaţia în acest sens (dacă este cazul).

În judeţul Giurgiu au fost înregistrate până la această dată 330 de cazuri de COVID-19, cu două mai multe ca în urmă cu 24 de ore când erau 328 de cazuri. De asemenea, 249 de persane au fost vindecate şi externate până miercuri, faţă de 240 de persoane vindecate şi externate înregistrate în urmă cu 24 de ore.