Donatori de celule hematopoietice:Proiect aprobare a taxelor de interconectare cu instituţii internaţionale

0
69

Ministerul Sănătății a lansat în transparență decizională proiectul de Hotărârea privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2021.

Astfel, potrivit proiectului de Hotărâre, „se aprobă nivelul cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, aferente anului 2021, în cuantum de 10.523 euro”.

De asemenea, în proiect se arată că pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale sunt următoarele
cotizaţiile şi taxa:

Ad in title

a) cotizaţia de membru al Asociaţiei Mondiale a Donatorilor de Măduvă, în sumă de 4.629 euro;
b) cotizaţia de membru al Grupului European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă, în sumă de 900 euro;
c) taxa pentru acreditarea de către Federaţia Europeană de Imunogenetică a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în sumă de 900 euro, care se plăteşte pentru fiecare dintre cele trei laboratoare acreditate;
d) taxa pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice de către Asociaţia Mondială a Donatorilor de Măduvă, în sumă de 2.294 de euro.

În același proiect se precizează că plata cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică, în valoare de 10.523 euro, se suportă din bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii pentru anul 2021 de către Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, unitate aflată în subordinea ministerului, finanţată integral de la bugetul de stat.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că pentru anul 2021, cuantumul cotizaţiei de membru al Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă – AMDM (World Marrow Donor Association – WMDA) este stabilit la suma de 4.629 euro. „Precizăm că a fuzionat, prin absorbție, cu Donatorii de Măduvă Osoasă de Pretutindeni (Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW)”, se arată în nota de funadamentare.

De asemenea, cuantumul cotizaţiei de membru al Grupului European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă, denumit în continuare GESTM, este stabilit la suma de 900 de euro.

„Cuantumul taxei pentru acreditarea de către Federația Europeană de Imunogenetică a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în sumă de 900 euro, care se plătește pentru fiecare laborator acreditat, respectiv: Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA al Institutului Clinic Fundeni (08-RO-001.999); Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA al Institutului Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C. T. Nicolau” (08-RO-002.998); Laboratorul clinic de analize medicale al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca (08-RO-003.997)”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit aceleiași surser, cuantumul taxei pentru intrarea în proces de acreditare a Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH) este de 2.294 euro.

„Punerea în aplicare a prevederilor art. 2 lit. c) și lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează faptul că unele dintre activitățile principalele ale Registrului sunt: identificarea donatorilor compatibili de celule stem hematopoietice în baza de date proprie şi în baze de date internaționale; interconectarea obligatorie cu organismele similare internaționale. Registrul va putea îndeplini cerințele art. 7 lit. v) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora acesta “coordonează metodologic activitățile de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi şi răspunde de auditarea activităților pe care le coordonează, conform standardelor AMDM (WMDA)”.Registrul poate avea acces la baza de date internațională cu donatorii de celule stem hematopoietice a organizației prin serviciul “Search &, Match Service”, va beneficia de servicii furnizate de alte registre internaționale pentru pacienți români și va avea recunoașterea serviciilor furnizate de la donatori români pentru pacienți străini, la cererea altor instituții similare”, se mai arată în nota de fundamentare.

Potrivit aceleiași surse, creșterea cuantumului cotizației de la 4.245 euro în 2020, la 4.629 euro în 2021 care are următoarele componente:
taxa de membru de 3.684, cotizația pentru numărul de donatori ai RNDVCSH care au donat în anul precedent anului pentru care se plătește cotizația, este de 137 euro pentru fiecare donator, dacă numărul de donatori este cuprins între 1 și 99 (în anul 2020, au donat 5 donatori români, deci suma de plată este 685 euro, adică 5 donatori a câte 137 euro fiecare) și cotizația pentru atribuirea unui cod unic internațional (1372) pentru RNDVCSH legat de Asociația Mondială a Donatorilor de Măduvă (WMDA) (ICCBBA ION Registration Fee), este de 260 euro (cu 5 euro mai mare decât în anul 2020).

Aceeași sursă precizează că se menține acreditarea de către Federaţia Europeană de Imunogenetică a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, respectiv Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA al Institutului Clinic Fundeni; Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA al Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C. T. Nicolau”; Laboratorul clinic de analize medicale al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca.

În nota de fundamentare se mai arată că se menține statutul de membru al Grupului European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă, denumit în continuare GESTM (EBMT). RNDVCSH va intra în proces de acreditare, în conformitate cu experiența acumulată, prin obținerea statutului de Registru calificat de către AMDM.

Potrivit aceleiași surse, plata cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică, în valoare de aproximativ 41 mii lei (echivalentul a 8.229 euro) se suportă din bugetul aprobat Ministerului Sănătății pentru anul 2021.

„Procesul de consultare privind necesitatea aprobării acestor taxe a avut loc în decembrie 2020 și au fost consultați specialiști din cele trei centre de transplant medular din România, din clinici de hematologie și laboratoare HLA.
Prevederile decurg din obligativitatea interconectării cu organisme similare internaționale, activitate care nu se poate realiza fără respectarea standardelor internaționale din domeniu și a reglementărilor europene privind standardele de calitate şi siguranţă asupra donării, procurării, testării, procesării, conservării, depozitării şi distribuirii ţesuturilor şi celulelor umane, precum și de asigurare a cerințelor tehnice pentru donarea, obţinerea şi testarea de ţesuturi şi celule umane. Au fost alese pentru consultare organizațiile de profil din România care realizează activități coordonate de Registru și pentru care există reglementări la nivel european și standarde internaționale”, se mai arată în nota de fundamentare.

Articolul precedentCNSU a actualizat lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat
Articolul următorPersonalul medical angajat pe perioadă determinată în timpul pandemiei, ar putea rămâne în sistem