La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat Hotararea de Guvern privind ocuparea unui numar de 2766 de posturi vacante din sistemul sanitar.

Actul normativ prevede o deblocare a unui numar de posturi vacante atat pentru unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii, cat si pentru cele al caror management a fost transferat la autoritatile administratiei publice locale.

Este vorba de posturile care s-au vacantat dupa data de 01 ianuarie 2012, astfel incat ocuparea acestora nu determina un impact financiar suplimentar deoarece sunt bugetate si cheltuielile de personal aferente sunt prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate.

Cele 2766 de posturi care vor fi la nivel national vor fi repartizate pentru personalul de specialitate medico-sanitar, personalul deblocate auxiliar sanitar si personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitatile din sistemul sanitar.

Nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, in vederea ocuparii prin concurs sau examen, este de competenta ordonatorului de credite cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

a€œEste un pas foarte important pe care il facem pentru sistemul sanitar. Masura vine in sprijinul unitatilor publice din sistemul sanitar care se confrunta cu un important deficit de personal, atat personal de specialitate medico-sanitar, personal auxiliar sanitar, absolut necesare pentru efectuarea actului medical”, a declarat dr. Vasile Cepoi, ministrul Sanatatii.