Strategia globală de sănătate a OMS de eliminare a hepatitelor virale ca amenințare pentru starea de sănătate a populației.

Infecţia cu virus hepatitic C (VHC) reprezintă atât o problemă de sănătate publică, cât și o povară socio-economică. Prevalența viremică globală estimată este în prezent de 1%, ceea ce corespunde unui număr de 71 de milioane de persoane viremice la nivel mondial.

Prevalența medie în Europa este de 0,65%, iar România se situează pe primul loc cu 2,5%, ceea ce corespunde unei populații viremice de peste 550.000 de persoane viremice.

Din cauza caracterului asimptomatic al infecției, majoritatea persoanelor infectate (>80%) nu are cunoștintă despre infecția VHC. De asemenea, acestea nu sunt testate, diagnosticate și tratate, răspândind infecția și ajungând în îngrijire medicală în stadii avansate de boală.