Un număr de 17 unităţi de învăţământ din Capitală vor începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021 în scenariul 3, 595 – în scenariul 2, iar 7 îşi vor desfăşura activitatea în scenarii mixte – 2 şi 3, informează vineri Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

„În urma propunerilor înaintate de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până ieri, 10 septembrie, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a emis hotărârile privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ, valabil pentru începutul de an şcolar 2020 – 2021”, precizează IŞMB.

Astfel se înregistrează următoarea situaţie:

* 595 unităţi de învăţământ de stat şi particular în scenariul 2 – 121 nivel preşcolar; 145 nivel gimnazial, 96 nivel liceal, 16 învăţământ special, 5 şcoli de arte, 6 cluburi sportive, 6 cluburi ale copiilor, 200 învăţământ particular.

Acesta presupune participarea zilnică (faţă în faţă) a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, respectiv revenirea parţială (prin rotaţie de una – două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;

* 17 unităţi de învăţământ de stat şi particular în scenariul 3 – participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online); 2 nivel preşcolar, 8 nivel gimnazial, 2 nivel liceal, 1 nivel postliceal, 3 învăţământ special, 1 învăţământ particular;

* 7 unităţi de învăţământ îşi vor desfăşura activitatea în scenarii mixte – 2 şi 3.

Varianta aceasta s-a aprobat avându-se în vedere situaţiile specifice din fiecare unitate. Unele dintre unităţi se află în curs de reabilitare şi altele au cazuri medicale particulare la clasă, astfel încât impun învăţarea online, arată sursa citată.

Iată în ce constă fiecare scenariu:

Scenariul 1 – Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Scenariul 2 – Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Scenariul 3 – Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online.