Textul integral al Hotărârii numărul 73, adoptată de CNSU

0
457

Comitetul Național pentru Situații de Urgență  a adoptat Hotărârea numărul 73 prin care se propune stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19.

Principalele modificări propuse prin acest proiect de hotărâre vizează:

  • creșterea pragului incidenței  cumulate la 14 zile de la care se aplică măsura interzicerii circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, de 4/1.000 de locuitori în prezent la 6/1.000 de locuitori.
  • creșterea pragului incidenței  cumulate la 14 zile de la care se aplică măsura de limitare a programului de lucru cu publicul la intervalul orar 5,00-18,00, pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, de 4/1.000 de locuitori în prezent la 6/1.000 de locuitori cu menținerea excepțiilor în vigoare:
  • creșterea vârstei până la care copii sunt exceptați de la obligația prezentării rezultatului negativ* al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, necesar pentru participarea la activități unde accesul este permis sub această condiție, de la 6 ani la 12 ani.
  • delimitarea, la nivelul  centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, a zonelor de servire a preparatelor alimentare sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, astfel încât să poată fi realizat accesul controlat doar pentru persoane testate, vaccinate și trecute prin boală.
  • introducerea unei noi excepții de la interdicția deplasării în afara locuinței la nivelul  localităților unde incidența  cumulată la 14 zile depășește pragul de 6/1000 de locuitori, pentru   persoanele vaccinate care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital ale Uniunii Europene privind COVID-19.

Vă prezentăm textul integral al Hotărârea numărul 73 , adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență:

HOTĂRÂRE nr. 73 din 23.09.2021
privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de
COVID-19
Având în vedere necesitatea de menținere a condițiilor socio – economice
necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu
realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență,
ținând cont de existența unor limitări a activităților din anumite domenii
economice cauzate de răspândirea virusului SARS-Cov-2 și raportat la existența unor
elemente obiective (testare, vaccinare sau trecere prin boală) care reduc semnificativ
riscul epidemiologic al persoanelor și fac necesară reglementarea condițiilor de
desfășurare a acestor activități pentru o rată de incidență mai mare decât cea
prevăzută la momentul actual,
luând în considerare nevoia de reglementare unitară a pragurilor de la care se
aplică măsurile de restricționare a organizării și desfășurării anumitor activități socioeconomice în condiții care să permită prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2,
precum și nevoia de corelare a vârstei de la care este stabilită obligativitatea testării
cu reglementările similare din țările membre ale Uniunii Europene și cu vârsta de la
care este permisă vaccinarea,
în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu
modificările și completările ulterioare și ale art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G.
nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5, art. 9 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu
modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului
nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Se propune interzicerea circulației persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20,00-
5,00, în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, cu următoarele excepții:
a)deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru
care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care
fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;
b)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici
realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
d)deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau
efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum
ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de
persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a
călătoriei;
e)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului,
asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru
de familie;
(2) Măsura prevăzute la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la
14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.
Art.2 – Se propune ca de la interdicția de circulație a persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei, aplicabilă pe tot parcursul săptămânii, în localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, pentru intervalul orar
20,00-5,00 să se introducă o nouă excepție pentru persoanele vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul
certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID19.
Art.3 – (1) Se propune limitarea programului de lucru cu publicul în intervalul
orar 5,00-18,00, pentru operatorii economici care desfășoară activități de
comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, în
localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori
și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, pentru zilele de vineri, sâmbătă și
duminică. În intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația
cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile,
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii
economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot
desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție
sanitară.
(3) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la
14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.
Art.4 – Se propune creșterea vârstei până la care copii sunt exceptați de la
obligația prezentării rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatului negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore,
necesar pentru participarea la activități unde accesul este permis sub această
condiție, de la 6 ani la 12 ani.
Art.5 – Se propune ca în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, la nivelul
centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici,
zonele de servire a preparatelor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice
să fie delimitate de restul spațiului, astfel încât accesul în aceste zone să fie permis
doar pe baza certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID19 sau, în cazul
persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale
ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste
certificate, în baza unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să
ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Art.6 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația
aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor
ministerelor sau organelor administrației publice centrale.
Art.7 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Articolul precedentPremier: Închiderea magazinelor la ora 18, când incidența va ajunge la 6 la mie
Articolul următorMinistrul interimar al Sănătăţii, despre o posibilă măsură de vaccinare obligatorie