Regulile pe care trebuie să le respecte toți românii începând de astăzi

0
25

Prevederile Hotărârii nr. 52 din 5 noiembrie 2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 au intrat în vigoare astăzi. Potrivit Hotărârii, se instituie:

  1. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, devine obligatorie la nivel național pentru toate persoanele care au împlinit vârta de 5 ani. Masca trebuie purtată în toate spațiile publice deschide și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.
  2. În vederea evitării aglomerării transportului public, se propune ca toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibă obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, să se organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore.
  3. În vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, se propune ca, în toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem on-line.
  4. În toate localitățile din România, se propune interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 5.00. Prin excepție, circulația persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00-05.00 pentru următoarele motive:

a). Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie și locul/ locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi

b). Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente

Ad in title

c). Deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei

d). Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie

  1. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. De asemenea, pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
  2. Interzicerea desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/ sau deschise, publice și/ sau private.
  3. Suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor. Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschide, cu respectarea normelor de protecție sanitară
  4. Pentru spațiile exterioare în care se desfășoară activități de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcooice, care au fost amenajate și pot fi asimilate spațiilor publice închise, astfel cum sunt ele definite în Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun nr. 349/ 2009, cu modificările și completările ulterioare, le sunt aplicabile în mod similar regulile și măsurile de protecție sanitară prevăzute în anexa nr.3, art. 6 pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 856/ 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
  5. Instituirea obligației pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/ prestări servicii în spații închise și/ sau deschise, publice și/ sau private să își organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00. Prin excepție, în intervalul orar menționat, operatoruu economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. Și tot prin excepție, unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Măsurile prevăzute de Hotărârea nr. 52 din 5 noiembrie 2020 sunt prevăzute să se realizeze pe o perioadă de 30 de zile, urmând ca la finalul acesteia, în funcție de evoluția situației epidemiologice, să se decidă, după caz, menținerea, eliminarea sau modificarea acestora.

Articolul precedentCoronavirus: Tătaru îi sfătuiește pe părinți să nu își trateze preventiv copiii cu antibiotice
Articolul următorMedicul Cristian Oancea: O să ajungem să tratăm oamenii în ambulanță, pentru că nu mai avem unde să-i punem