Poziții ferme ale Academiei Române și Consiliului Național al Rectorilor împotriva manifestărilor propagandistice în instituțiile de învățământ din România

0
217

Academia Română și Consiliul Național al Rectorilor condamnă ferm imixtiunea politicului în instituțiile publice de învățământ din România; cele două foruri ierarhice au transmis astăzi informări prin care subliniază necesitatea încadrării în legalitate a manifestărilor politice în preajma universităților.

Academia Română cataloghează drept „un atac la independența universitară cu forme de acțiune politică și ideologii care păreau revolute” acțiunile recente, controversate, ale unui partid în cadrul SNSPA iar Consiliul Național al Rectorilor face apel la toate forțele politice să respecte comunitățile academice din România.

Academia Română condamnă încălcarea spațiului universitar și a libertății academice „printr-o manifestare politică de o extremă gravitate”

„Biroul Prezidiului Academiei Române a luat cunoștință, cu profundă îngrijorare, de un eveniment deosebit de grav petrecut în campusul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, cu ocazia deschiderii anului universitar 2023-2024. Activiști ai AUR au pătruns în incinta universității și au împrăștiat manifeste politice care îi îndemnau pe studenți să renunțe la studii și să se înscrie în AUR.
Distribuirea în spațiul universitar de către un partid politic a unor pliante cu conținut politic, care blamează explicit personalități universitare pentru activitatea lor academică, îndemnul adresat studenților de a abandona studiile și de a lua atitudine politică împotriva propriei universități sunt acțiuni politice inacceptabile într-o societate democratică.
Atragem atenția că, potrivit legii, spațiile universitare și academice sunt destinate în mod exclusiv învățăturii, educației și cercetării. Orice acțiune de propagandă politică este strict interzisă.
Academia Română condamnă încălcarea spațiului universitar și a libertății academice printr-o manifestare politică de o extremă gravitate, un atac la independența universitară cu forme de acțiune politică și ideologii care păreau revolute.
Ne manifestăm solidaritatea academică și colegială cu profesorii, studenții și angajații SNSPA și suntem conștienți că toți cei care iubesc democrația și buna funcționare a instituțiilor statului nostru trebuie să vegheze ca astfel de derapaje grave de la legile țării să nu se mai producă” – transmite Biroul Prezidiului Academiei Române.

Consiliul Național al Rectorilor face apel la toate forțele politice să respecte comunitățile academice din România

Consiliul Național al Rectorilor a luat act de faptul că într-o universitate din România „s-a produs o regretabilă manifestare cu pronunțat caracter politic” și precizează: „În acest context amintim faptul că, în conformitate cu Legea învățământului superior nr. 199/2023, art. 13, alin. (3), <<Spațiul universitar este inviolabil. Accesul în spațiul universitar este permis numai în condițiile stabilite prin lege și prin carta universitară.>>” 

De asemenea, Consiliul Național al Rectorilor subliniază faptul că, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din aceeași lege, „În instituțiile de învățământ superior și în toate componentele lor organizatorice sunt interzise actvitățile care constau în prozelitism politic și/sau religios”:

„Potrivit Art 32 (6) al Constituției României, <<Autonomia universitară este garantată>>, iar Legea 199/2023 statuează, la Art. 7 (4), că instituțiile de învățământ superior <<au caracter nonprofit și sunt apolitice>>. Aceste prevederi legale trebuie respectate nu doar de către persoanele implicate în activitățile specifice învățământului superior, ci de către toți cetățenii României. Nu dorim să intrăm într-o analiză de conținut a respectivei acțiuni ce a umbrit o zi festivă precum cea dedicată deschiderii noului an universitar, ci doar să ne manifestăm dezaprobarea față de producerea ei și solidaritatea față de colegii noștri și de studenții care au fost nevoiți să asiste la așa ceva. Comunitățile academice din România cunosc legislația referitoare la statutul instituțiilor universitare și au dovedit că o respectă. Fiecare are dreptul constituțional la liberă exprimare și la a avea propriile convingeri politice, însă nu spațiul academic este locul pentru exercitarea acestor drepturi. Societatea noastră democratică dispune de diverse locuri în care se pot desfășura acțiunile politice, conform legislației în vigoare, iar universitățile nu se numără printre ele” – se arată în comunicatul CNR.

Articolul precedentAlegeri la Academia Română
Articolul următorIRO Iași: Peste 18.200 de femei din nord-estul și sud-estul țării au beneficiat de mamografii gratuite în perioada martie 2021 – august 2023