Pe 3 august a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 692, Ordinul comun al ministrului Sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) nr. 1312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului.

Ordinul comun a fost emis în executarea dispozițiilor art. 249 alin. (22) teza finală din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2020, precizează un comunicat de presă al ANMCS.

O dată cu intrarea în vigoare a noii reglementări, Ordinul MS nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale se abrogă.

Noul Ordin prevede ca structura de management al calității serviciilor de sănătate de la nivelul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță să se înființeze și să funcționeze în cadrul organigramei, în subordinea directă a conducătorului unității și să se organizeze cu personal propriu specializat încadrat cu normă întreagă de 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână, sau cu fracțiune de normă potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea actelor normative aplicabile unităților sanitare, la nivel de compartiment, birou sau serviciu, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. La nivelul unităților sanitare private cu paturi și serviciilor de ambulanță private, această structură se organizează în funcție de complexitatea serviciilor medicale oferite și/sau de mărimea unității sanitare.

Structura de management al calităţii serviciilor de sănătate are ca principal obiectiv implementarea la nivelul unității sanitare cu paturi sau serviciului de ambulanță a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului, rolul acesteia constând în planificarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică și monitorizarea activităților privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului. În vederea asigurării unui nivel cât mai ridicat al profesionalismului personalului încadrat în structura de management al calităţii serviciilor de sănătate, precum și pentru asigurarea implementării de către unitățile sanitare a standardelor ANMCS, posturile de execuție de la nivelul acestei structuri funcționale trebuie să fie ocupate de medici și de referenți, referenți de specialitate sau consilieri, de profesie asistenți medicali, juriști, economiști sau de alte profesii a căror pregătire este considerată de către conducătorul unității sanitare ca fiind necesară în desfăşurarea activităţilor acestei structuri.

De altfel, în aceste structuri trebuie să existe cel puțin un post medic. De asemenea, personalul încadrat în aceste structuri trebuie să fi absolvit un program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii. Totodată, medicii trebuie să dețină la data încadrării în structură avizul de liberă practică și un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate. În cazul în care nu dețin acest atestat, au obligația de a-l obține în termen de maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii. Sunt exceptați de la deținerea atestatului medicii specialiști sau primari confirmați în specialitatea sănătate publică și management. Prevederile Ordinului comun nr. 1312/250/2020 se completează cu normele tranzitorii ale OUG nr. 80/2020.

Actul normativ poate fi consultat în integralitate AICI.