Ordinul privind modificarea anexelor pentru aprobarea modelului de certificat medical, publicat în Monitor

0
56

Monitorul Oficial a publicat Ordinul privind modificarea anexelor nr. 1 și 2, pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a acestuia, pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Astfel, potrivit modificărilor, eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinței de la plătitor, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, precum și în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

O altă modificare este și a urgențelor medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A/Boli infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării: medicii care eliberează certificate de concediu medical vor semna și vor aplica parafa numai pentru bolile infectocontagioase și urgențele medico-chirurgicale și vor completa numărul corespunzător din lista de urgențe medico- chirurgicale și boli infectocontagioase din grupa A, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sau numărul corespunzător din lista bolilor infectocontagioase pentru care s-a dispus măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Ad in title

În ceea ce privește codul indemnizației, pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizației de asigurări sociale de sănătate/codul corespunzător al indemnizației de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale (1-15), în cifre și litere, conform specificațiilor de pe verso-ul certificatului de concediu medical.

Se completează cu cod 08 – Sarcină și lăuzie – numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu și pentru alte afecțiuni apărute până în luna a 7-a de sarcină sau, după caz, luna a 6-a de sarcină, pentru persoanele cu handicap care se codifică corespunzător cauzei incapacității temporare de muncă.

Se completează cu cod 15 – Risc maternal – în cazul acordării concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se completează cu cod 51 – Boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării – numai în cazul certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii.

În cazul completării codului 07 – Carantină, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Observații» de pe verso-ul formularului numărul documentului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv ale municipiului București, și durata perioadei de carantină.

În cazul completării codului 10 – Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru -, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Avizul medicului expert» numărul și data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menționa și numele, prenumele și codul de parafă al medicului expert care a avizat.

În cazul completării codului 11 – trecerea temporară în alt loc de muncă, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă pentru persoana asigurată la accidente de muncă și boli profesionale, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica «Avizul medicului expert» numărul și data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menționa și numele, prenumele și codul de parafă al medicului expert care a avizat.”

O altă modificare este și aceea ca în cazul indemnizației pentru carantină se bifează atât rubrica «Prevenire», cât și rubrica «100%».

Articolul precedentPeste 400.000 de decese premature în fiecare an în UE, din cauza poluării atmosferice
Articolul următorCoronavirus: Alte 1.136 de cazuri noi, de la ultima raportare