MS: Proiectul de HG privind colectarea și raportarea datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, în transparență decizională

0
261

Ministerul Sănătății a lansat în transparență decizională proiectul de Hotărâre de Guvern privind stabilirea modului de colectare și raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, în transparență decizională.

Potrivit proiectului de act normativ, ”furnizorii de servicii medicale, inclusiv laboratoarele, din sistemul public și privat, cât și cei din rețeaua sanitară aparținând altor ministere, inclusiv cei din unitățile de asistență socială, indiferent de forma de organizare, au obligația de a raporta bolile transmisibile în conformitate cu prezenta hotărâre”.

În vederea implementării sistemului de raportare, a circuitului informațional, precum și a sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid privind prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, se aprobă fişa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă.

”Registrul Unic de Boli Transmisibile, denumit în continuare RUBT, reprezintă aplicația electronică folosită pentru raportarea bolilor transmisibile prevăzute în fişa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă. RUBT se află în proprietatea și administrarea Institutului Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, denumit în continuare CNSCBT, coordonatorul tehnic național al Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare”, potrivit sursei ciate.

Pentru bolile transmisibile prevăzute în fişa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă, după emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat, furnizorii de servicii medicale au obligaţia să completeze fişa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă care se înaintează direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, în termen de maximum 5 zile de la data depistării/confirmării, prin fax, e-mail, curier rapid sau prin poştă.

”Fac excepție de la prevederile alin.(1) furnizorii de servicii medicale, inclusiv laboratoarele, care pot asigura exportul datelor din softurile proprii, în RUBT. Furnizorii de servicii medicale din rețeaua sanitară aparținând altor ministere au obligația de a raporta bolile transmisibile prevăzute în fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibile, atât către DSP, cât și ministerului de resort. Furnizorii de servicii medicale din unitățile de assitență social în cadrul cărora se acordă și asistență medical, au obligația de a raporta bolile transmisibile prevăzute în fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibile către DSP”, se arată în proiectul de act normativ.

Potrivit sursei citate, ”pentru bolile transmisibile marcate cu „(T)” în fişa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă, furnizorii de servicii medicale au obligaţia să declare imediat telefonic cazurile depistate, la serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din cadrul direcției de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, și ulterior, în termen de maximum 5 zile de la data depistării să transmită fișa unică de raportare a cazului de bola transmisibile”.

Personalul care are acces la datele de identitate cuprinse în fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă sau, după caz, în platformele dedicate este obligat să respecte confidențialitatea acestora şi să aplice măsurile de protecţie a acestora, în conformitate cu prevederile legale.

Potrivit proiectului de HG, constituie contravenţii următoarele fapte:

a) necompletarea de către furnizorii de servicii medicale a fişei unice de raportare a cazului de boală transmisibilă care se înaintează DSP, în termen de maximum 5 zile de la data depistării/confirmării, prin fax, e-mail, curier rapid sau prin poştă, conform art.4, alin.(1);
b) nedeclararea de către furnizorii de servicii medicale a cazurilor depistate de boli transmisibile marcate cu „(T)” în fişa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă, conform art. 5

Contravenţiile se sancţionează astfel:
a) avertisment scris, la prima constatare.
b) amendă de la 500 lei la 1.000 lei, la a doua constatare dacă este efectuată în termen de un an de la aplicarea sanctiunii prevazute la lit.a).
c) amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei la a treia și următoarele constatări dacă este efectuată în termen de un an de la aplicarea sanctiunii prevazute la lit b).

 

Articolul precedentMS: Peste 1.700 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 și nouă decese, de la ultima raportare
Articolul următorBacteriile din tumori ajută celulele canceroase să metastazeze, potrivit unui studiu realizat pe șoareci