Monitorul Oficial: Planul național de paturi pentru perioada 2023 – 2025

0
151

Hotărârea privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2023—2025 a fost  publicată, luni, în Monitorul Oficial. Hotărârea va intra în vigoare la data de 1 iulie.

Vă prezentăm textul Hotărârii publicate în Monitorul Oficial:

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. — (1) Se aprobă Planul național de paturi pentru perioada 2023— 2025, după cum urmează:

a) pentru anul 2023, începând cu data de 1 iulie, numărul total de paturi aprobat la nivel național este de 117.284;
b) pentru anul 2024, numărul total de paturi aprobat la nivel național este de 117.284;
c) pentru anul 2025, numărul total de paturi aprobat la nivel național este de 117.284.

(2) Numărul total de paturi la nivel național prevăzut la alin. (1) include paturile din secțiile de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute, respectiv pentru afecțiuni cronice.

(3) Numărul total de paturi la nivel național prevăzut la alin. (1) include și paturile din sanatorii și preventorii.

(4) Numărul total de paturi aprobat la nivel național prevăzut la alin. (1) nu include numărul de paturi aprobate pentru pacienții care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, numărul de paturi din penitenciarele spital, precum și numărul de paturi pentru îngrijiri paliative.

Art. 2. — Detalierea pe județe, respectiv pentru municipiul București a numărului total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătății, cu acordul prealabil al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, respectiv al ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — (1) Numărul total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă numărul maxim de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu spitalele publice, indiferent de subordonare, cu spitalele private, precum și cu sanatoriile și preventoriile, din România, în condițiile prevăzute în Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare.

(2) Numărul de paturi aprobate pentru pacienții care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, numărul de paturi din penitenciarele spital, precum și numărul de paturi pentru îngrijiri paliative se contractează separat, cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile prevăzute în Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aplicare a acestuia.

Art. 4. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2023.

Articolul precedentDupă mai mult de jumătate de secol de cercetare: Primul vaccin autorizat împotriva virusului sincițial respirator
Articolul următorUMF Craiova: Simularea concursului de admitere. Vezi disciplinele și condițiile