Modificări ale Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi

0
191

Ordinul nr. 116/2022 pentru modificarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 147/2020, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial:

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul Ordin:

Art. I. – Instrucţiunile privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 147/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 16 mai 2020, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se abrogă.

2. La articolul 2 litera e), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) datelor şi informaţiilor completate în Fişa de autoevaluare 2, denumită în continuare FAE 2, în CaPeSaRo, aceasta reprezentând documentul prin care US dovedeşte că şi-a monitorizat şi evaluat implementarea cerinţelor din standardele de acreditare;”.

3. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă şi literele c)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. –
(1) În ziua aprobării ordinului preşedintelui ANMCS de constituire a CE, personalul Compartimentului evidenţă şi coordonare corp evaluatori, denumit în continuare SECCE, are următoarele responsabilităţi:

. . . . . . . . . .

c) informează evaluatorii, prin intermediul adreselor de poştă electronică declarate de aceştia, cu privire la obligaţia acestora ca, în termen de 2 zile calendaristice, să semneze electronic contractul de prestări servicii, inclusiv declaraţia de disponibilitate, integritate şi de debite fiscale. Ulterior semnării, contractul este încărcat de către fiecare evaluator în CaPeSaRo;

d) transmite membrilor CE formularul necesar elaborării programului vizitei de evaluare;

e) transmite evaluatorilor informaţiile cu privire la data, ora şi locaţia exactă de desfăşurare a şedinţei de instructaj.”

4. Articolul 7 se abrogă.

5. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Documentele menţionate la alin. (1) sunt atribuite de către US în termen de 3 zile calendaristice de la solicitare, direct în CaPeSaRo, în format pdf.”

6. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. – (1) Şedinţa de instructaj este o activitate organizată de către ANMCS, la sediul instituţiei, la sediul oficiilor teritoriale ale ANMCS sau prin videoconferinţă, la care este obligatorie participarea tuturor evaluatorilor repartizaţi în comisia de evaluare.”

7. La articolul 12, alineatul (4) se abrogă.

8. La articolul 12 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) în situaţia numirii unui nou membru în CE, ca urmare a indisponibilizării sau excluderii unui evaluator din comisie, noul membru este instruit de către preşedintele sau coordonatorul CE, după caz, până cel târziu în ziua premergătoare vizitei de evaluare şi semnează proces-verbal de instructaj.”

9. La articolul 12 alineatul (6), litera c) se abrogă.

10. La articolul 13 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) completează, cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior începerii vizitei de evaluare, LV specifice perioadei de previzită care le-au fost repartizate, respectiv LV nr. 1, 2, 3 şi 4.”

11. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Documentele menţionate la alin. (1) sunt atribuite de către US în termen de 3 zile calendaristice de la solicitare, direct în CaPeSaRo, în format pdf.”

12. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul DOS şi DS este elaborat cu cel puţin 4 zile calendaristice anterioare datei stabilite pentru desfăşurarea vizitei de evaluare, după ce au fost completate LV aferente perioadei de previzită.”

13. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) instruirea evaluatorului desemnat ca membru în CE în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (6) lit. b);”.

Art. II. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Articolul precedentMS: Patru decese la pacienți cu COVID, de la ultima raportare. La ATI sunt internate 123 de persoane
Articolul următorCazuri de variola maimuţei, depistate şi în Germania, Franţa şi Marea Britanie