MO:Completări ale Normelor de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018

0
307

Monitorul Oficial a publicat Ordinul nr. 379/2021 pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017.

Vă prezentăm în continuare Ordinul CNAS, publicat în Monitorul Oficial:

„Văzând Referatul de aprobare nr. DG 601 din 22.02.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. –
Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei” subtitlul „Unități care derulează programul” punctul 1, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

k) Spitalul Județean de Urgență Giurgiu.”

2. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare” subtitlul „Unități care derulează programul” punctul 5, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins:

ș) Spitalul de Pediatrie Pitești.

3. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare” subtitlul „Unități care derulează programul” punctul 8, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins:
ț) Spitalul Județean de Urgență «Sfântul Ioan cel Nou» Suceava.

Art. II. –
Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Articolul precedentComisarul european pentru piaţa internă: Situaţia privind vaccinurile este liniştitoare
Articolul următorReacţia CNCAV, după decesul bărbatului de 47 de ani, după vaccinarea antiCOVID