FNPMF, propuneri privind proiectul CNAS de modificare a Contractului-cadru 2021-2022

0
307

Modalitatea actuală de stabilire a valorii punctelor per capita (PC) și per serviciu (PS) este nestimulativă, susține Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF).

În acest sens, FNPMF a făcut câteva propuneri legate de proiectul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de modificare a Contractului-cadru 2021-2022, publicat săptămâna trecută pe siteul instituției.

„Contractul actual se aseamană unui contract individual de muncă între casa de asigurări de sănătate și medicul de familie, cu o fișă a postului foarte detaliată pentru medicul de familie, un regulament de organizare și funcționare foarte stufos și o multitudine de sancțiuni unilaterale. Casa de asigurări nu are nici o sancțiune pentru nerespectarea obligației de plată a facturilor în termenul de plată menționat în contract. Medicul de familie este un liber profesionist, nu un angajat al casei de asigurări, cu program fix și normă de muncă. Contractul de furnizare servicii trebuie să reflecte relația furnizor/cabinet – plătitor/casă de asigurări, cu obligații și sancțiuni simetrice”, precizează FNPMF într-o postare pe pagina de Facebook.

Utilizarea inconsecventă a sintagmelor „furnizor AMP” sau „cabinet de medicina familiei” și înlocuirea lor cu sintagma „medic de familie” produce confuzii și anomalii atât în contract, alte acte normative cât și în percepția pacienților asigurați și neasigurați, dar și a publicului în general.

„Nu „medicul de familie” acordă toate serviciile menționate în pachete și în legislație, ci „cabinetul de medicina familiei”, cu întreaga sa echipă medicală și administrativă, în baza unui contract. Nu „medicul de familie” are venitul lunar de xx mii lei, ci „cabinetul de medicina familiei” sau „furnizorul AMP”. Alternativ, propunem folosirea sintagmei „unitate sanitară cu paturi” împreună cu sintagma „medicii din spital” sau „managerul spitalului” și sintagmei „casa de asigurari” cu „funcționarii publici” sau „directorul general”, mai spune sursa citată.

Conform FNPMF, modalitatea actuală de stabilirea a valorii punctelor PC și PS, după ce este aprobat BASS, este nestimulativă și explică în mare parte deficitul de furnizori AMP la nivelul țării.

„Tarifele pentru plata PC și plata PS pe tipuri distincte de consultație (curativ, preventiv, domiciliu, vaccinare, monitorizare, tratament ș.a.) trebuie negociate periodic cu patronatele, în calitate de reprezentanți ai furnizorilor. BASS trebuie aprobat ulterior pe baza tarifelor negociate, pachetelor de servicii, numărului de asigurați și neasigurați.Nu există nici un temei legal pentru refuzul de a permite includerea în contract și în PIAS a medicului angajat fără listă proprie și pentru furnizorii AMP organizați ca SRL. Acest lucru este permis pentru furnizorii AMP organizați ca CMI. Medicul angajat sprijină activitatea furnizorului și medicilor cu listă proprie, ducând la o creștere a calității serviciilor oferite asiguraților, fără a impacta FNUASS”, afirmă FNPMF.

Propunerile FNPMF privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, publicat în data de 11.01.2022 pe www.cnas.ro, le puteți consulta AICI.

„Menționăm că am transmis și în 31.08.2021 aceste propuneri, conform calendarului anunțat de CNAS în luna iulie 2021, și am așteptat invitația din partea CNAS și a Ministerului Sănătății în luna octombrie 2021 pentru dezbaterile asupra proiectului de Norme 2022 și proiectului de Contract-cadru 2023-2024. Precizăm că nu ne-au fost aduse la cunoștință nici motivele pentru care calendarul anunțat în luna iulie 2021 nu a mai fost respectat de CNAS și MS, și nici motivele pentru care CNAS deja propune modificarea HG 696/2021 în trimestrul I 2022, fiind aprobat pentru anii 2021-2022 în luna iunie 2021”, susține FNPMF.

Articolul precedentLista cabinetelor medicilor de familie din România unde pot fi făcute teste rapide COVID
Articolul următorOficial OMS: Varianta Omicron a coronavirsului ar putea aduce sfârşitul pandemiei în Europa