Crucea Roșie Română, la ceas aniversar: 147 ani de activitate

0
182
foto: Crucea Rosie

În fiecare an, la data de 4 iulie este marcată Ziua Crucii Roşii Române, amintind de momentul la care, în 1876, s-a înfiinţat Societatea de Cruce Roşie din România, organizație recunoscută de Comitetului Internaţional al Crucii Roşii.

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (SNCRR) are un caracter umanitar, fiind membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, auxiliară autorităţii publice şi abilitată prin lege să asigure asistenţa umanitară în caz de dezastre sau să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Conform Legii SNCRR nr. 139/1995 art. 1 şi statutului său, Crucea Roşie Română (CRR) este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial; Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este singura organizaţie umanitară din ţară care, în conformitate cu Legea 139/1995 modificată şi completată de Legea nr. 524/2004, Statutul SNCRR, Legea 481 din 2004 privind protecţia civilă, HG 557 din 2016, are atribuţii clare ca auxiliară a autorităţilor publice, mai ales în domeniul prevenirii şi intervenţiei în caz de dezastre.

Prin organizarea, resursele umane şi logistice, CRR poate asigura ajutor umanitar și medical încă din primele ore de la producerea unui dezastru, prin organizarea unor tabere de sinistraţi, înfiinţarea de puncte de triaj ori de acordare a primului ajutor de bază.

Primul preşedinte al CRR, prinţul Dimitrie Ghica (1876-1897)

Printre semnatarii actului de înfiinţare a CRR, în 1876, se regăseau personalităţi importante ale vremii – Nicolae Cretzulescu, George Gr. Cantacuzino, C.A. Rosseti, Ion Ghica, Dimitrie Sturdza şi dr. Carol Davila iar primul sediu al organizației se afla într-o aripă a actualului Spital Colţea din Bucureşti. În 1919, SNCRR adera la Liga Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie iar, din 1954, la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949. Ulterior, principiile adoptate la Conferinţa Internaţională a Crucii Roşii din 1965, de la Viena, reactualizate în 1985, au stat la baza activităţii SNCRR, începând cu 22 decembrie 1989.

În timpul Războiul de Independenţă (1877-1878), Crucea Roşie a intervenit cu personal sanitar, ambulanţe şi trenuri sanitare în sprijinul trupelor de campanie, a înfiinţat aşezăminte spitaliceşti în Bucureşti şi în diferite oraşe din ţară iar între anii 1888 şi 1892, societatea şi-a extins activitatea prin organizarea de cursuri speciale pentru pregătirea surorilor de caritate; în 1891, s-a înfiinţat şcoala permanentă pentru infirmiere, iar un an mai târziu s-a înfiinţat un spital-şcoală cu zece paturi – relatează Agerpres, menționând că în timpul Primului Război Mondial, misiunea Crucii Roşii a fost aceea de a completa serviciul militar al armatei prin organizarea a 58 de spitale în Bucureşti şi în ţară.

De amintit este implicarea directă a Reginei Maria în operaţiunile desfăşurate în sprijinul răniţilor; ulterior, CRR a oferit asistenţă miilor de prizonieri eliberaţi din captivitate, dar şi invalizilor, bolnavilor şi orfanilor de război.

Între 1930 şi 1937, în incinta Spitalului Militar s-a construit un pavilion destinat funcţionării şcolii de infirmiere voluntare

Numărul filialelor a crescut de la 84 în 1926, la 100 în 1938, concomitent cu numărul membrilor, în aceeaşi perioadă, de la 18.000 la 30.000. În 1940, în urma ultimatumului URSS, a Dictatului de la Viena şi a Tratatului cu Bulgaria, România a pierdut o parte din teritoriile sale, iar Crucea Roşie Română, aflată sub înaltul patronaj al Reginei Elena, a ajutat miile de refugiaţi. Tot atunci, la 25 iunie, prin Convenţia de la Geneva din 1929 care reglementa situaţia aviaţiei sanitare aflată sub emblema Crucii Roşii pe timp de conflict armat, a fost posibilă apariţia Escadrilei Albe a Crucii Roşii Române, prima escadrilă sanitară pilotată de femei.

După intrarea României în cel de-Al Doilea Război Mondial, CRR şi-a mobilizat toate resursele materiale şi umane pentru a acorda sprijin neîntrerupt răniţilor, bolnavilor, prizonierilor şi refugiaţilor dar, după ocuparea României de tancurile rusești și instaurarea dictaturii comuniste, CRR şi-a pierdut autonomia până în 1995, când a fost adoptată şi promulgată Legea nr. 139 privind activitatea Societăţii Naţionale a Crucii Roşii Române ce recunoaşte organizaţia ca persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, bazată voluntariat.

Din 2003, prin adoptarea unui nou statut, s-a reuşit separarea legislativului de deliberativ şi prin derularea unui program de dezvoltare organizaţională cu sprijinul Federaţiei Internaţionale şi al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, s-a mai făcut un pas în direcţia alinierii la standardele internaţionale actuale.

Mesajul conducerii CRR la aniversarea celor 147 ani

Actualul preşedinte al Crucii Roşii Române este Camelia Şucu, aleasă în această funcţie la 27 mai 2023, pentru un mandat de patru ani:

„𝐷𝑟𝑎𝑔𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖, 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑠̦𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑖 𝐶𝑟𝑢𝑐𝑖𝑖 𝑅𝑜𝑠̦𝑖𝑖 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑒
𝑆-𝑎𝑢 𝑖̂𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡 147 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖̂𝑛𝑓𝑖𝑖𝑛𝑡̦𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑟𝑢𝑐𝑖𝑖 𝑅𝑜𝑠̦𝑖𝑖 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑒. 𝐴𝑐𝑒𝑠̦𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑖 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑜 𝑑𝑜𝑣𝑎𝑑𝑎̆ 𝑎 𝑓𝑎𝑝𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑎̆ 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠̦𝑖 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎̆ 𝑎𝑢 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑜 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡̦𝑖𝑒 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖𝑐𝑎̆, 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑠̦𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎̆𝑠̦𝑜𝑎𝑟𝑎̆ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑎𝑝𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑙 𝑠̦𝑖 𝑗𝑢𝑚𝑎̆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑖̂𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑢𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑓𝑙𝑎𝑡̦𝑖 𝑖̂𝑛 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑖𝑒. 
𝐼̂𝑛 𝑧𝑖𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑡𝑎̆𝑧𝑖, 𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑢𝑛𝑡𝑎̆𝑚 𝑐𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑐𝑎̆𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎̆𝑛𝑎̆𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑑𝑒𝑧𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒, 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡, 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑒 𝑠̦𝑖 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑙𝑒. 𝑇𝑜𝑡̦𝑖 𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒𝑚 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡̦𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑠̦𝑖 𝑐𝑢 𝑎𝑡𝑎̂𝑡 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑢𝑙𝑡 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑢𝑖𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑚 𝑒𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑠̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑐𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎̆𝑚 𝑖̂𝑚𝑝𝑟𝑒𝑢𝑛𝑎̆. 𝑆𝑎̆ 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎̆𝑚 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑢𝑛𝑖𝑖 𝑠̦𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒, 𝑠𝑎̆ 𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡̦𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑗𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠̦𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎̆𝑟𝑖𝑖 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑎𝑗𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛𝑢𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢.
𝐸𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑣𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒, 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖, 𝑎𝑢 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒. 𝐴𝑡̦𝑖 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡̦𝑖 𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑖, 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡̦𝑎̆ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑝𝑠𝑖ℎ𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎̆, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠̦𝑖 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑎̆ 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛𝑖𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑖𝑎𝑠̦𝑒. 𝐹𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢 𝑎 𝑓𝑎̆𝑐𝑢𝑡 𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡̦𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑡̦𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡̦𝑖 𝑠̦𝑖 𝑎𝑡̦𝑖 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑎̆ 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑠̦𝑖 𝑏𝑢𝑛𝑎̆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑠̦𝑖 𝑣𝑜𝑟 𝑓𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖̂𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎̆.
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑢 𝑠𝑎̆ 𝑚𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑒𝑧 𝑠̦𝑖 𝑠𝑢𝑠𝑡̦𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑚 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡-𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑛𝑜𝑠̦𝑡𝑟𝑖 𝑠̦𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑎𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒. 𝐹𝑎̆𝑟𝑎̆ 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛𝑢𝑙 𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢, 𝑛𝑢 𝑎𝑚 𝑓𝑖 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑎𝑡𝑎̂𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢𝑟𝑖 𝑖̂𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑢𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑖̂𝑛 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑖𝑒. 𝑉𝑎̆ 𝑚𝑢𝑙𝑡̦𝑢𝑚𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑢𝑓𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑠̦𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑒𝑡̦𝑢𝑖𝑡.
𝐷𝑒 𝑧𝑖𝑢𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒, 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑚 𝑠𝑎̆ 𝑠𝑎̆𝑟𝑏𝑎̆𝑡𝑜𝑟𝑖𝑚 𝑛𝑢 𝑑𝑜𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎̆𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒, 𝑐𝑖 𝑠̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑒𝑚 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡̦𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑣𝑖𝑖𝑡𝑜𝑟. 𝑆𝑎̆ 𝑛𝑢 𝑢𝑖𝑡𝑎̆𝑚 𝑐𝑎̆ 𝑓𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑖 𝑝𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑖𝑚𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑡̦𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑛 𝑗𝑢𝑟𝑢𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢. 𝐹𝑖𝑒 𝑐𝑎̆ 𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒𝑡̦𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖, 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑠𝑢𝑠𝑡̦𝑖𝑛𝑎̆𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝑓𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡̦𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑎𝑧𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡̦𝑎̆. 𝑆𝑎̆ 𝑓𝑖𝑚 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑠̦𝑖 𝑠̦𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑠̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑎𝑗𝑢𝑡𝑎̆𝑚, 𝑠𝑎̆ 𝑓𝑖𝑚 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑢 𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑒𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑖. 𝐶𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑛𝑜𝑠̦𝑡𝑖𝑛𝑡̦𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡, 𝑣𝑎̆ 𝑢𝑟𝑒𝑧 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟 𝑜 𝑧𝑖 𝑎 𝐶𝑟𝑢𝑐𝑖𝑖 𝑅𝑜𝑠̦𝑖𝑖 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑒 𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑜𝑡̦𝑖𝑖 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑎𝑠𝑒, 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑠̦𝑖 𝑖̂𝑛𝑐𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑖̂𝑛 𝑚𝑖𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎̆ 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎̆” – a transmis marți, Camelia Șucu Președintele Crucii Roșii Române.

„𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑁𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎̆ 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑢𝑐𝑒 𝑅𝑜𝑠̦𝑖𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑎 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟 𝑐𝑎 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑢 𝑎𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑐𝑎̂𝑛𝑑 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑎̂𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎̆ 𝑎𝑚 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑎̆𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠𝑢𝑙 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑙-𝑎𝑡̦𝑖 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑧𝑒𝑙𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒. 𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐂𝐫𝐮𝐜𝐞𝐚 𝐑𝐨𝐬̦𝐢𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐚̆!” – a transmis, la rândul său, Natia Loladze, vicepreședintele Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

𝐼𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡̦𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑎, 𝑐𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝐶𝑟𝑢𝑐𝑖𝑖 𝑅𝑜𝑠̦𝑖𝑖 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑒, 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑡̦𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖! 𝑆𝑢𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡̦𝑎 𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎̂𝑛𝑑, 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑢𝑖𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑠̦𝑡𝑖𝑚 𝑠𝑎̆ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑚 𝑠̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎̆𝑚! 𝐴𝑣𝑒𝑚 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑎 𝑠̦𝑎𝑛𝑠𝑎̆ 𝑠𝑎̆ 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑡̦ 𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑛𝑒𝑙𝑢𝑖! 𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐂𝐫𝐮𝐜𝐞𝐚 𝐑𝐨𝐬̦𝐢𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐚̆!” – este mesajul ambasadorului Crucii Roșii din România, realizatoarea TV Iuliana Tudor.

Anul trecut, CRR a lansat Apelul umanitar pentru susținerea poporul ucrainean, sub sloganul „Umanitatea nu are graniţe” concomitent cu un program de susţinere şi asistenţă financiară pentru refugiaţii în România, intervenind de urgenţă cu resurse materiale, umane, financiare şi logistice pentru a ajuta populaţia civilă care ajunge pe teritoriul României, dar şi pentru ajutorarea civililor aflaţi în nevoie în țara vecină.

 

Articolul precedentUMFST Târgu Mureș: 75 ani de învățământ farmaceutic și de la înființarea Grădinii Botanice universitare
Articolul următor„Solidaritatea Sanitară” va picheta, chiar de joi, unitățile sanitare din țară. Ce alte proteste mai anunță până la greva generală